எதிர்பாராத சமயத்தில் தி டீ ரென்று திரண்டு வந்த இ ரா ட் சத அலைகள் !! அடுத்த நொடியே காத்திருந்த ஆ ச் ச ரி ய ம் என்னனு பாருங்க – ஷா க் ஆகிடுவீங்க !!

வீடியோ

இன்றைய நவீன உலகத்தின் வளர்ச்சி முன்னேறி வருகிறது, இன்றைய காலகட்டத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய பல விடயங்களை இணைய தளங்களில் காணவும் அவதானிக்கவும் முடிகிறது. அதே நேரத்தில் அறியாதவற்றை அறிந்திடவும், உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகளை இருந்த இடத்திலிருந்து அறிந்திட தற்போதைய இணைய வளர்ச்சி பெரிதும் பயனுள்ளது. அநேக நேரங்களில் சில காரியங்கள் அதிகமானவற்றை தெரிந்து கொ ள் வ தில்லை. ஆனால் இன்றைய நவீன உலகில் எல்லாமே நம் கைகளில் வந்துள்ளன என்று தான் சொல்ல முடியும் அந்தளவுக்கு இணைய பாவனை இன்று எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளது.

இதன் காரணமாக என்னனென்ன தேவைகளோ அதனை இணைய தளங்களில் இருந்து அறிந்திட முடியும். மனிதன் சற்று வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறான். சாதாரணமாக சின்ன சின்ன விடயங்கள் கூட இன்று அநேகருக்கு தெரியாத விடயங்கள் ஆகிவிட்டன. இதை வைத்து இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுமா, இது நமக்கு தெரியாமல் இருந்துள்ளோமே என்று சிந்திக்கும் அதே நேரம் எப்படி இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறார்கள் என்று வி ய க்கும் அளவிற்கு உலகம் வளர்ந்து வருகிறது.

சிந்தித்து செயலாற்றும் ஒரு அறிவை மனிதன் கொண்டிருப்பதனால் நாள்தோறும் புதிய பல விடயங்களில் தானி ஈடுப டு த் தி நாள் தோறும் வளர்ச்சியில் முன்னேறி வருகின்றான். அந்தளவிற்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் வளர்ந்து வருகிறது. தற்போது பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, எந்த மூலையிலும் நடக்கும் சுவாரசிய நிகழ்வுகளை அறிந்திட

தற்போதைய இணைய தளம் பெரிதும் உதவி செய்கிறது ஏனெனில் சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது, இந்த இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தள வளர்ச்சியானது, பலருடைய வாழ்விலும் மாற்றங்களை கொண்டு வந்து விட்டன, பொதுவாக அநேகர் கற்றிடவும் கற்றுக்கொடுத்திடவும் இந்த இணையதளம் உதவுகிறது. உலகில் தினம் தினம் ஏதாவது வினோதங்களும் வித்தியாசங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது.

இயற்கை பல விந்தையான அ தி ச யங் களை கொண்டிருக்கின்றது. கடவுளின் அ தி ச ய ப் ப டைப்பில் நீர் வீழ்ச்சிகளும் ஒன்று. அதனை மனிதனின் தொழிநுட்ப பலத்தால் இன்னும் அற்புதமாக படைக்கும் என்பதை பல படைப்புகளில் நிறுபித்துள்ளார்.அதற்கு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இந்த காட்சி. ஆ ப த் து வ ரு வ து போல தி ரெ ன் று வந்த அலைகள் அடுத்த நொடியே மா ய மா கு வது ஆ ச் ச ரி ய மா ன மனித படைப்புதான். எதிர்பாராத சமயத்தில் தி டீ ரென்று திரண்டு வந்த இ ரா ட் ச த அலைகள் !! அடுத்த நொடியே காத்திருந்த ஆ ச் ச ரி ய ம் என்னனு பாருங்க – ஷா க் ஆகிடுவீங்க !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.