புத்தாண்டில் ஏற்படும் சந்திராஷ்டமம்… 12 ராசிக்காரங்களும் இந்த நாட்களில் ஜா க் கி ர தையாக இருக்கனுமாம் !!

ஆன்மீகம்

சந்திராஷ்டம நாட்கள் என்றாலே சங்கடம் தரும் நாட்கள் என்று பலருக்கும் ப யம்  எப்பொழுதும் உண்டாகுவது வழமை தான். கவலை வேண்டாம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசி க்காரர்களுக்கும் 2021ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் சந்திராஷ்டம நாட்கள் எப்போது என்று எழுதி இருக்கிறோம். எனவே உங்க டைரியில இந்த நாட்களை என்னென்ன என்பதனை குறித்து வைத்து கொள்ளலாம். அதற்கு ஏற்ப முன்னேற்பாடுகளை செய்து வைத்து கொள்ளுங்கள். பரிகாரங்களை செய்து விட்டு உங்கள் வேலையை பாதிப்பின்றி தொடருங்கள். புத்தாண்டில் ஏற்படும் சந்திராஷ்டமம்… 12 ராசிக்காரங்களும் எந்த நாட்களில் ஜா க் கி ர தையாக இருக்கனும் என்பதை பார்க்கலாம்

 

மேஷம் -ஜனவரி 9, 2021 காலை 6.57 மணி முதல் ஜனவரி 11,2021 காலை 09.09 மணிவரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் க வனமாக இருக்கவும். தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு விட்டு அன்றைய வேலையை செய்யலாம். இரண்டு நாட்கள் மவுன விரதம் இருப்பது நல்லது. வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது நிதானம் தேவை.

 

ரிஷபம் -ஜனவரி 11,2021 காலை 09.09 மணி முதல் ஜனவரி 13,2021 பிற்பகல் 12.05 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் க வனமாக இருக்கவும். வெல்லம் சாப்பிட்டு விட்டு அன்றைய வேலையை செய்யலாம். இரண்டு நாட்கள் மவுன விரதம் இருப்பது நல்லது. வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது நிதானம் தேவை.

 

மிதுனம் -ஜனவரி 13,2021 பிற்பகல் 12.05 மணி முதல் ஜனவரி 15, 2021 மாலை 5.05 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இரண்டு நாட்கள் மவுன விரதம் இருக்கவும் கவனம் தேவை. வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது நிதானம் தேவை.

 


கடகம் -ஜனவரி 15, 2021 மாலை 5.05 மணி முதல் ஜனவரி 18,2021 அதிகாலை 01.16 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இரண்டு நாட்கள் க வனமாக இருக்கவும். வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது நிதானம் தேவை. பேச்சில் கவனமும் வேலையில் விழிப்புணர்வும் அவசியம்.

 


சிம்மம் -ஜனவரி 18,2021 அதிகாலை 01.16 மணி முதல் ஜனவரி 20, 2021 பிற்பகல்12.36 மணிவரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இரண்டு நாட்கள் க வனமாக இருக்கவும். வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது நிதானம் தேவை. வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது கவனம் தேவை.

 


கன்னி-ஜனவரி 20, 2021 பிற்பகல் 12.36 மணி முதல் ஜனவரி 23,2021 அதிகாலை 01.26 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இரண்டு நாட்கள் க வனமாக இருக்கவும். வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது கவனமும் நிதானமும் தேவை.

 


துலாம்-ஜனவரி 23,2021 அதிகாலை 01.26 மணி முதல் ஜனவரி 25, 2021 பிற்பகல் 01.02 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இரண்டு நாட்கள் க வனமாக இருக்கவும். வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது கவனமும் நிதானமும் தேவை.

 


விருச்சிகம்-ஜனவரி 25, 2021 பிற்பகல் 01.02 மணி முதல் ஜனவரி 27, 2021 இரவு 9.43 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இரண்டு நாட்கள் க வனமாக இருக்கவும். வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது க வ னமும் நிதானமும் தேவை.

 


தனுசு-ஜனவரி 02,2021 இரவு 08.19 மணிவரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளது. ஜனவரி 27, 2021 இரவு 9.43 மணி முதல் ஜனவரி 30,2021 அதிகாலை 03.21 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் இரண்டு நாட்கள் க வ னமாக இருக்கவும். வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது கவனமும் நிதானமும் தேவை.

 

மகரம்-ஜனவரி 02,2021 இரவு 08.17 மணி முதல் ஜனவரி 05, 2021 அதிகாலை 01.04 மணிவரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளது. ஜனவரி 30,2021 அதிகாலை 03.21 மணி முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் க வனமாக இருக்கவும் வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது க வனமும் நிதானமும் தேவை.

 


கும்பம்-ஜனவரி 05, 2021 அதிகாலை 01.04 மணி முதல் ஜனவரி 07,2021 அதிகாலை 04.29 மணிவரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளது க வனமாக இருக்கவும் வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது க வ ன மும் நிதானமும் தேவை.

 

மீனம்-ஜனவரி 07,2021 அதிகாலை 04.29 மணி முதல் ஜனவரி 09, 2021 காலை 6.57 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளது. க வனமாக இருக்கவும் வண்டி வாகனத்தில் போகும் போது க வனமும் நிதானமும் தேவை. இரண்டு நாட்களுக்கு வீண் வா க் கு வா தங்களை தவிர்க்கவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *