பேப்பரில் டீ தயாரிக்கும் மனிதர்: வி ய ப்பில் ஆ ழ் த் தி யுள்ள அ தி ச யம் .. எப்படி என்று தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

இந்திய தெலுங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் பேப்பர்பாத்திரத்தில் தேநீர் தயாரித்து ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடக்கிறது. அடிலாபாத் மாவட்டத்திலுள்ள சந்தா கிராமத்தில்தான் தேநீர் கடை வைத்திருக்கும் அன்னுகா அன்னுபையா (வயது 55) என்பவர் தன்னிடம் கேட்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பேப்பர் பாத்திரத்தில் தேநீரைத் தயார் செய்து கொடுத்து வருகின்றார்.பாத்திரத்தில் எப்படி தேநீர் தயாரிக்கும் குறித்து அன்னுபையா கூறியதாவது: 6 அடி அகலமும் நீளமும் கொண்ட செய்தித்தாளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதை ஒரு பாத்திரம் போல் செய்து கொண்டு காற்று புகாத வகையில் காட்டு முள்கள் கொண்டு நான்கு மூலைகளையும் கு த் தி வி ட வேண்டும்

 

இந்த வகையான பேப்பர் பாத்திரத்தைச் செய்வதற்கு காட்டுமுள் வகையான முட்கள் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். அந்தப்பாத்திரத்தை அந்த முட்கள் கொண்டு காற்றுப்புகாத வகையில் இணைத்து பேப்பரும் நெ ரு ப் பி ல் எ ரி ந் து வி டா ம ல் கு த் தி வை க் க வேண்டும்அதன்பின் 60 மில்லி பாலை அந்த பேப்பர் பாத்திரத்தில் ஊற்றி தேநீர்தூள் சர்க்கரை ஆகியவற்றைச் சேர்த்து தேநீர் தயாரிக்கலாம். ஆனால் வழக்கான அடுப்பிலும் நெருப்பிலும் இல்லை.

 

மாறாக கிராமங்களில் பயன் படுத்தப்படும் ஊதுகுழல் மூலம் மெல்லிதான நெருப்பு வரும் அடுப்பில் இந்தக் காகித பாத்திரத்தைவைக்க வேண்டும். அவ்வப்போது நெ ரு ப் பு மேலே வரும் வகையில் வாயின் மூலம் காற்றை செலுத்தி பா த்  தி ரத்தை சூ டா க் க  வேண்டும். அதிகமான நெ ரு ப் பு வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.நாம் கு த் தி யி ரு க்கும் முட்கள் மூலம் நெ ரு ப் பு பட்டு சூ டாகி, பாலும் சூடாகத் தொடங்கும். அதன்பின் பால் கொ தி நி லை யை  அடைந்து தேநீர் தயாராகும். இந்த வகையான பேப்பர் பா த் தி  ர ம் மூலம் அதிகபட்சம் 70 மில்லி தேநீர் தயாரிக்க முடியும்.

 

பால் கொ தி நி லை யை அடையும் போது, பா த் தி ர த்தை ஈரமாக்கும். அதைத் தவிர்க்கும்வகையில் அவ்வப்போது நெ ரு ப் பை  அதிகமாக்கி வந்தால் காகிதப் பாத்திரம் ஈரமாகாது. இது போன்று பேப்பர் பாத்திரத்தில் தேநீர் தயாரிக்கும் முறையை நான் பொழுது போக்காகவே செய்து வருகிறேன். இதற்காக நான்யாரிடமும் பணம் வாங்குவதில்லை. ஏறக்குறைய 5 நிமிடங்களில் பேப்பர் பாத்திரத்தில் தேநீர் தயாரிக்க முடியும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *