கு டி த் துவி ட்டு கணவனுக்கே கெ த்து கா ட் டி ய மனைவி !! க டை சி யி ல் நடந்த டுவிஸ்ட் என்னனு என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

கல்லானலும் கணவன் புல்லானலும் புருஷன் என்ற சொல்லுக்கு ஏற்றபடி மனைவிகள் வாழ்ந்து வந்த காலங்கள் எல்லாம் எப்பொழுது மாறி விட்டது. ஏனெனில் அந்தளவுக்கு இன்றைய வளர்ச்சியில் கணவன் மனைவி இடையிலான உறவும் கூட வளர்த்து விட்டது என்றே கூறலாம். தற்போதைய காலங்களில் எல்லாம் கணவன் மனைவிற்கு இடையில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் மிகவும் சுவாரஸ்யமானதாக காணப்படும் ஏனெனில் அந்தளவுக்கு இருவருக்குள்ளும் அந்தளவுக்கு ஒரு புரிதல் காணப்படும். பொதுவாகவே மற்றைய உறவு முறைகளோடு ஒப்பிடுகையில் கணவன் மனைவி உறவுமுறை வித்தியாசமானது.

 


அந்த வகையில் தான் இங்கும் ஒரு மனைவியின் செயல் அதாவது கு டி த் து விட்டு கணவனுக்கே கெத்து கா ட் டி ய மனைவி பார்பவர்களிடையே ஆ ச் ச ர் ய த்தினை உண்டு பண்ணியுள்ளது. ஏனெனில் பொதுவாக கு டித்து விட்டு ஆண்களே கெத்து காட்டுவார்கள். அதுமட்டும் இன்றி ஆண்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் பொறுத்து கொள்ளமுடியாது.

 


கு டித்து விட்டு வரும் ஆண்களின் செயல்கள் அந்தளவுக்கு காணப்படும். ஆனால் இங்கு ஒருவரின் மனைவி கு டித்து விட்டு செய்த ஒவ்வொரு செயலையும் கணவன் படும் பாடு என்ன என்பதை கூறுவதை விட நீங்களே பாருங்கள அப்பொழுது தான் புரியும்.

 


கடைசியில் நடந்த டுவிஸ்ட் என்னனு என்ன தெரியுமா? நீங்களே வி ழு ந் து வி ழு ந் து சிரிக்கும் அளவுக்கு குடித்த வீடியோ காட்சிகள் அமைந்துள்ளது. வீடியோ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *