தாய்மையை கண் முன்னே கொண்டுவந்த அணில்… மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்த அணில் குஞ்சுகள் …. இ றுதியில் நடந்த சு வா ரசிய வீடியோ உள்ளே !!

விந்தை உலகம்

தாய்மை என்பது எல்லா உயிர்களிடத்திலும் காணப்படும் இயல்பான குணமாகும். இந்த தாய்மைக்கு நிகராக வேற எந்த அன்பினையும் கூற முடியாது. எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தன்னுடைய குழந்தைகள், குட்டிகள் மற்றும் குஞ்சுகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று வருகிற போது முதலாவது வந்து நிற்கும் ஒரே ஜீவன் இந்த தாய்மை குணம் என கூறலாம். அந்த வகையில் தற்பொழுது வைரலாகி வரும் இந்த வீடியோ காணொளியில் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்த அணில் குஞ்சுகளைக்கண்டு தாய்மையை

 


ஒவ்வொருத்தருடைய கண் முன்னே கொண்டு வந்த அணில் ஒன்றின் செயல் வைரால் ஆகியுள்ளது. குறித்த காணொளியில் அணில் ஒன்றினது அணில் குஞ்சுகள் கீழே விழுந்த பின்னர். அதை கண்டு அணிலின் தவிப்பு பார்பவர்களிடையே மனதினை நெகிழ வைத்துள்ளது.

 


அந்த அணில் குஞ்சுகளின் நிலை என்ன ஆகுமோ என்று நினைத்திருந்த சந்தர்ப்பத்தில் பின்னர் இ று தியில் நடந்தது எல்லோருடைய மனதிலும் குறித்த நிகழ்வு மனதை நெகிழ செய்துள்ளது. இந்த வீடியோ காட்சி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 


வீடியோ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *