பி ளா க் டீ இதுவரை குடித்ததே இல்லையா?… இதைப் படித்தால் நிச்சயம் கு டி க்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க !!

மருத்துவம்

உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கும் அல்லது அந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கும் சிறந்த ஒரு பானமாக பி ளாக் டீ இருக்கிறது. இ ர த் தத் தில் சர்க்கரையின் அளவு மற்றும் கொ லஸ் ட்ராலின் அளவை தியாஃப்ளேவின் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஒரு கப் காஃபியில் உள்ள காஃபைனின் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பிளாக் டீயில் உள்ளது. க டு மை யா ன மலச்சிக்கலால் அவதி ப டுபவர்கள் தினந்தோறும் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் பி ளாக் டீ தொடர்ந்து அருந்தி வந்தால் தினமும் மலம்க ழி க் கு ம் நிலை உண்டாகி மலச்சிக்கல்தீரும்.

 

பிளாக் டீயில் எல் தியானைன் என்ற அமினோ அமிலம் உள்ளது. இது நாம் செய்பவற்றில் கவனம் செலுத்த உதவுவதோடு இளைப்பாறுதலையும் அளிக்கிறது. மனஅ ழு த் தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஹார்மோன்களை குறைக்கிறது. பி ளா க் டீயில் அமிலத்தன்மை அதிகம். இது இ ருதயத்தின் ஆரோக்கியத்தை காக்கிறது.

 

இருதயம் மற்றும் இ ர த் த நா ள ங் களை பாதுகாக்கும் தியாஃப்ளேவின் என்ற பி ளா க் டீ யில் உள்ளது.
பி ளா க் டீ தொடர்ந்து அருந்தி வருபவர்களுக்கு ர த் த நா ள ங் களில் அ டை ப் பு கள் ஏற்படுவதை தடுத்து உடலில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ர த் த ஓட்டம் சீராக கிடைக்க பெற்று, இ த ய த்தை பலப்படுத்தி, இ த ய நோய்கள் வற்றாமல் தடுக்கும்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *