தன்னை முறைத்து பார்த்த பூனைக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்த கிளி !! மனிதர்களையும் மிஞ்சிய செயல் !!

விந்தை உலகம்

பொதுவாக கிளிகள் பேசும் இயல்பினை உடையவைகள். அதிகமான வீடுகளில் இவ்வாக்கையான கிளிகள் வளர்க்க ப்பட்டு வருகின்றன. இந்த கிளிகள் பேசும் அழகை கேட்டபோதே ஒரு வித தனி சந்தோசம்,ஏனெனில் பொதுவாக ஆறு அறிவு கொண்ட மனிதனால் மட்டுமே பேசும் திறன் கொண்டவனாக காணப்படுகிறான். அப்பாடி இருக்கையில் விலங்குகள் பேசுவதும் மனிதர்கள் போல செயல்களை செய்வதும் பொதுவாக ஒரு வி ய ப் பையு ம் ஆ ச் ச ர் யத் தையும் ஏற்படுத்தும், அப்படி தான் இங்கும் ஒரு பூனையும் கிலியும் செய்யும் செயல் அநேகரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

இங்கு ஒரு கிளியும் பூனையும் செய்யும் குறித்த செயல் ஆ ச் ச ர் யத்தை கமட்டும் அல்ல அநேகர் ரசிக்கும் படியாக குறித்த காணொளி காணப்படுகிறது. குறித்த காணொளியில் பூனை ஓன்று கிளியை பார்த்து முறைத்து கொண்டு ஒரு கண்ணாடிக்கு பின்னால் நிக்கிறது.

 

இதை அவதானித்த அந்த கிளி எதையோ சொல்லிவிட்டு மறைந்து கொள்கிறது. இவாறு சொல்லி சொல்லி விளையாடும் அந்த கிளி ஒன்றின் குறித்த செயலானது செம்ம வைரலாக பரவி வருகின்றது. குறித்த காட்சிகளை பார்க்கும் போது சிரிக்காமல் யாராலும் இருக்க முடியாது ஏனெனில் அந்தளவுக்கு மனிதர்களை போல ரியாக்ஷன் வெளிப்படுத்துகின்றன இந்த கிளியும் பூனையும்.

 

அந்த காட்சிகளை நீங்களே பாருங்கள். வீடியோ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *