இந்த இரண்டு ராசிகளும் சின்ன மாற்றங்கள் செய்வதால் பெரும் லாபம் அடைவார்கள்! யார் யாருக்கு விபரீத ராஜாயோகம் தெரியுமா !!

ஆன்மீகம்

ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல நாளாக அமைய வேண்டும் என்பது எல்லோருடைய விருப்பமும் எதிர்பாப்புமாக காணப்படுகிறது. அன்றைய நாள் நல்ல நாளாக அமைந்து விட்டால் அன்றைய பொழுது இனிமையாக இருக்கும். மற்றம் மட்டுமே மாறாது என்று கூறுவர்கள், நம்முடைய வாழ்வில் மாற்றங்களை வந்து செண்ரரு கொண்டு தான் உள்ளன. ஒரு சில மாற்றங்கள் நமது வாழ்வை வேறு பாதிக்கு கொண்டு செல்லவும் வல்லன. உங்களுடைய ஆற்றலை உணர்ந்து கொண்டு செயல்பட்டால் எல்லா நாளும் நல்ல நாளாகவே இருக்கும்.

 

ஒவ்வொரு ராசிக்குமான அதிர்ஷ்ட எண், அதிர்ஷ்ட திசை, அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆகியவற்றைத் தெரிநது கொண்டால் பாதி பிரச்னைகள் நமக்கு நீங்கும்.எந்தெந்த இடங்களில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் முதலில் உயர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அதிகமானவர்களுக்கு இது புரிவதில்லை என்றே கூறலாம்.

 

சரியான இடங்களில் எப்படி கதைக்க வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது புரியாமலே காலத்தை கடந்து விடுவர். சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் அவ்வாரண மாற்றங்களை செய்வதால் பெரும் லாபம் அடைவார்கள்.

 

காணொளி …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *