மனிதர்களைப் போல கைகளால் உணவு சாப்பிடும் அ தி ச ய நண்டு !! இனையத்தில் வைரலாகும் அ ச த்தலான காட்சி !!

மருத்துவம்

கைகளால் சாப்பிடும் நண்டு …

கடல் சார்ந்த உணவுகளில் நண்டு ஒரு தனி இடத்தை பிடிக்கிறது. ஏனெனில் அதை சுவை அந்தளவுக்கு அதிக மக்களால் விரும்பப்படுகிறது. அதிகமானவர்கள் ரசித்து ருசித்து உணவாக நண்டு விளங்குகிறது. நண்டு உலகின் எல்லா கடல்களிலும் காணப்படும் ஒரு நீர்வாழ் உயிரினமாகும். அதிகமானவர்கள் நண்டு சாப்பிட்டு இருப்பார்கள். இங்கு ஒரு காட்சியில் நண்டு ஓன்று உணவு சாப்பிடுகின்றது.

பொதுவாக நன்னீர் நிலைகளிலும் காணப்படும் நண்டு இனங்களும் உண்டு. சில மில்லிமீற்றர் (mm) அகலமான நண்டுகள் முதல் கால் அகலம் நான்கு மீற்றர் (m) வரை வளரும் யப்பானியச் (Japanese) சிலந்தி நண்டு வரை பல அளவுகளிலும் காணப்படுகிறது. நண்டுகள் பொதுவாகத் தட்டையான ஓடும் ஐந்து சோடி கால்களும் கொண்டவை. இவற்றில் முதற்சோடிக் கால்கள் கவ்விகளாக மாற்றமடைந்துள்ளன.

நண்டுகள் மேல் ஓட்டினை உடையன. ஆண்டுக்கொருமுறை மேலோடுகள் கழன்று புதுப்பித்துக் கொள்கின்றன. நண்டுகள் கூட்டுக்கண்கள் இரண்டைக் கொண்டவை. பெண் நண்டுகள் ஆண் நண்டுகளிலும் பார்க்க அகலமான வயிற்றுப்பகுதியைக் கொண்டுள்ளன. வயிற்றின் கீழேயே அவை தம் முட்டைகளைக் கொண்டுள்ளன.

நண்டு மிகவும் பிரபலமான கடல் உணவு ஆகும். கடலுணவுகளில் 20% நண்டுகளே. ஆண்டுதோறும் ஒன்றரை மில்லியன் தொன்னுக்கும் (Ton) அதிகமான நண்டுகள் உணவாகின்றன. இங்கு ஒரு காட்சியில் நண்டு ஓன்று உணவு சாப்பிடும் காட்சி வைரலாக வலம் வருகின்றது.

அந்த காட்சியை நீங்களும் பாருங்கள். வீடியோ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *