ஸ்டைல் ஆக போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்த இளைஞன் !! குரங்கு செய்த தரமான ச ம் ப வம் என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

குரங்கு செய்த தரமான ச ம் ப வம்….

மனிதனை போல ஒரு ஜீவராசி என்றால் அது குரங்கு தான். மனிதன் செய்யும் காரியங்கள் மாற்றும் செயல்களை போல செய்து காட்டுவது இதன் ஒரு குணமாகும். இதனால் தான் அதிகமாவார்கள் குரங்குளை வைத்து வித்தை காட்டுவார்கள். அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும் ரசிக்கும் வகையிலும் காணப்படும்,

குரங்குகள் செய்யும் செயல்கள் சில வேளைகளில் நம்ப முடியாத அளவுக்கு கூட இருந்து விடுவதுண்டு, ஏனெனில் குரங்குகளுக்கு இரண்டு மூளைகள் உண்டு ஒன்று உடலையும் மற்றொன்று வாலையும் செயற்பட வைக்கிறது. இதனால் தானோ தெரியவில்லை மனிதர்களை போல குறும்புகள் செய்வதில் மற்றைய விலங்குகளிடமிருந்து இவைகள் வேறுபடுகின்றன.

குறித்த இந்த வீடியோ காணொளியில் குரங்குகள் செய்யும் குறும்புகளின் தொகுப்பு வீடியோ ஓன்று இடப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள ஒவ்வொரு குரங்குகளும் ஒவ்வொரு சுட்டி தனத்தையும் மற்றும் குறும்புகளையும் வருகின்றன.

அதில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு ச ம் ப வ ம் தான் ஸ்டைல் ஆக போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்த இளைஞன் அதை பார்த்து விட்டு அங்கிருந்த குரங்கு ஓன்று செய்த தரமான ச ம் ப வம் ஒன்று தற்பொழுது வைரலாக தொடங்கியுள்ளது,

என்ன செய்கிறது தெரியுமா !! அந்த காட்சிகளை நீங்களே பாருங்கள் ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *