க வ னம் மக்களே! கண்களில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால்…. இந்த நோயாக இருக்கலாம் !!

விந்தை உலகம்

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால்….

அவ்வப்போது, ​​எல்லோரும் தங்கள் கண்களில் விரும்பத்தகாத உணர்ச்சிகளையோ அரிப்போ அல்லது சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை உணர்வார்கள். இது நல்ல ஓய்வு மற்றும் தூ க் க ம் போன்றவை இருந்தால் சரியாகிவிடும். ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த அறிகுறிகள் புறக்கணிக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கும், அதேசமயம் பல நோய்களின் ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கும். அவை கீழே.

கருவிழியில் வெள்ளை நிற புள்ளிகள்:
கருவிழியில் வெள்ளை நிற புள்ளிகள் இருந்தால் அது கருவிழி தொற்று அல்லது கருவிழி பு ண்ணாக இருக்கலாம். இந்த நோய் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் கான்டெக்ட் லென்ஸ் அணிவது. கான்டெக்ட் லென்ஸ் அணியும் போது கண்ணில் சிறு பு ண் ஏற்படும். இதன் காரணமாக கண்ணில் இந்த நோய் ஏற்படுகிறது.

கருவிழி சுற்றி வெள்ளை நிற வளையம்:
இது பெரும்பாலும் வயதானவர்க்கு ஏற்படும் ஒன்று. இவ்வாறு கருவிழி சுற்றி வெள்ளை நிற வளையம் இருந்தால் அது உடலில் கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசைரைடு அளவு அதிகரித்ததை காட்டுகிறது. இது இருந்தால் இதய நோய் மற்றும் மாரடைப்பு ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *