நாய்க்குட்டிக்கு தாயாக மாறிய தாரா !! குட்டியுடன் இணைந்து செய்த நெகிழ்ச்சியான செயல் … வைரலாக காணொளி !!

விந்தை உலகம்

தாய்மையை வெளிப்படுத்தும் தாரா ….

தாய்மை என்பது ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது. குட்டியானாலும் பிள்ளையானாலும் மற்றும் குஞ்சனாலும் சரியான பராமரிப்போடு அவைகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பது தான் தாய்மை. ஆனால் சில நேரங்களில் நடக்கும் வேறுபட்ட நிகழ்வுகள் சற்று ஆ ச் ச ர் யப்பட தான் வைக்கிறது.

அந்த வகையில் தான் குட்டி நாய் ஒன்றுக்கு தாயாக மாறிய தாரா ஒன்றின் செயல் பலரையும் வி ய ப் பில் ஆ ழ் த் தி யு ள்ளதோடு ஆ ச் ச ர் யப்படவும் வைத்துள்ளது. ஏனெனில் பொதுவாக இப்படியான தொரு நிழலவுகள் நடப்பது அரிதான நிகழ்வாகும்.

ஆனால் இங்கு இந்தக்குட்டி நாய் அந்த தரவின் மீது ஏறி பயணம் செய்வதும் குஞ்சி குலாவி அன்பை வெளிப்படுத்தும் செயல் ஒவ்வொன்றும் ரசிக்கும் படியாக காணப்படுகிறது. தற்பொழுது இதன் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றது.

அந்த காட்சிகள் கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்படுள்ளது ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *