இ ரா ட் சத மலைப்பாம்பிடம் மா ட் டி க்கொண்ட மான் !! கடைசியில் ஏற்பட்ட திருப்பம் எப்படி தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

மானை இரையாக்க முயலும் மலைப்பாம்பு….

மலைப்பாம்பிடம் எந்தவொரு விலங்கும் சிக்கிக் கொண்டு விட்டால் அதன் நிலை அவ்வளவு தான். கடைசியில் இரையாகி விடும். ஏனெனில் மலைப்பாம்புகள் ஒரு இரையை காத்திருந்து கவ்விக்கொள்ளும் தன்மை உள்ளது. இந்த வகை பாம்புகள் இரையை தமது உடம்பால் இ றுக்கி அந்த வலுவிழக்க செய்த பின்னர் இறுதியில் அவற்றை உணவாக உற்கொள்வதை வழமையாக கொண்டிருக்கும்.

அப்படி தான் காட்டின் நடுவில் நடந்த ச ம் ப வ ம் ஓன்று தற்பொழுது வைரலாக வலம் வருகின்றது குறித்த இந்த காட்சியில் மான் ஓன்று இ ரா ட் ச த மலைப்பாம்பிடம் சி க்கிக் கொண்டுள்ளது. அந்த பாம்பிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக அந்த மானும் பல முயற்சிகளை செய்கிறது .

ஆனால் அந்த பாம்பு தன்னுடைய உடலால் அந்த மானை இ றுக்கி இறுதியில் அந்த மான நகர முடியாத வண்ணம் செய்துள்ளது. ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையில் மான் இருக்கின்ற பொழுது எதேச்சையாக அந்த வழியாக வந்த வாகன சாரதி ஒருவர். அந்த மானை காப்பாற்ற முயல்கிறார்.

அங்கிருந்த மாற கிளை ஒன்றை முறித்து அந்த மானை காப்பாற்றும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்களே பாருங்கள் . வீடியோ காட்சி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *