மணமகன் செய்த செயலால் கடுப்பாகிய மணப்பொண்ணு !! செம்ம வைரலாகும் பெண்ணின் ரியாக்சன் !!

விந்தை உலகம்

மணப்பெண் கொடுத்த ரியாக்சன் ….

திருமணம் என்றாலே களை கட்ட தொடங்கி விடும். அந்தளவுக்கு திருமணத்தை பெரும் திருவிழா போல கொண்டாடுவார்கள். தற்போதைய காலங்களில் எல்லாம் திருமண ஜோடிகள் வித்தியாசமான முறைகளால் திருமண செய்வதையே விரும்புகிறார்கள். பாரம்பரியமாக வந்த முறைகள் ஒவ்வொன்றையும் விட்டு விட்டு நவீன முறைகளை பின் பற்றி வித்தியாசமான முறைகளில் திருமணத்தடை செய்வதையே திருமண ஜோடிகள் மட்டும் இன்றி உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர் கூட விரும்புகிறார்கள் .

இவ்வாறு செய்யப்படும் திருமணங்களில் எதாவது சிக்கல்கள் வந்து விடுவது உண்டு. திருமணம் என்றாலே அதுஒரு இலகுவான காரியம் அல்ல என்பது எல்ல்லோருக்கும் தெரியும். ஏனெனில் திருமணத்தை செய்து முடிப்பது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை. இதனால் தான் வீட்டை கட்டி பார். திருமணத்தடை செய்து பார் என கூறுவார்கள்.

இந்த மாதிரி திருமணங்களில் எதாவது வித்தியாசமான விதங்களில் நடைபெற்று விடும் அப்படி தான் இங்கும் ஒரு திருமணத்தில் ஒரு ச ம் ப வ ம் நடைபெறுகிறது. இந்த திருமண நிகழ்வில் மணமகன் செய்த செயலை கண்டு மனா பெண் கொடுத்த கடுப்பு ரியாக்சன் பலரையும் ரசிக்க செய்துள்ளது.

அந்த திருமண மேடையில் நடக்கும் கூத்தை நீங்களும் பருங்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *