குளியலின் போது இப்படி ஒரு ரியாக்சன் யாரும் கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க !! குழந்தை ஒன்று கொடுத்த வேற லெவல் ரியாக்சன் !!

விந்தை உலகம்

குட்டி பாப்பா கொடுத்த ரியாக்சன்….

குழந்தைகளின் ஒவ்வொரு ரியக்சனும் அழகு தான். சூது வாது அறியாதவர்கள் என்றால் அது குழந்தைகள் என்றே கூற முடியும். அதே நேரத்தில் பிஞ்சு குழந்தைகள் எபொழுதும் தாயின் அரவணைப்பில் தான் அதிகம் இருப்பார்கள். சிறு பிராயத்தில் இவர்கள் கொடுக்கும் ரியக்சன் அந்தளவு அழகாக பார்பவர்களை ரசிக்க செய்து விடும்.

பொதுவாக குழந்தைகள் குளிக்கும் காட்சி செம்ம அழகாக இருக்கும், இந்த நேரங்களில் அவர்களது உடலில் நீர் படுகின்ற பொழுது அதன் குளிர்மையினால் வேற லெவல் ரியக்சன் கொடுப்பார்கள், அப்படி தான் இங்கும் இந்த குழந்தை கொடுக்கும் ரியக்சன் உள்ளது.

குழந்தைகள் எதை செய்தாலும் அதில் ஒரு தனி அழகு வெளிப்படும், சிரிக்கும் பொழுது, அழும் பொழுது கோபப்படும் நேரம், இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். குறித்த இந்த காணொளியில் இந்த குழந்தைகள் கொடுக்கும் ரியக்சன் ஒவ்வொன்றும் பார்பவர்கள் மனதை நெகிழ செய்கிறது.

அந்த காட்சிகள் கீழே உள்ள link இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *