சிங்கத்திடமிருந்து தனது குட்டியை காப்பாற்ற போராடும் கொரில்லா !! இறுதியில் நடந்தது என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

தாய்மையை வெளிப்படுத்திய கொரில்ல….

காட்டில் உள்ள விலங்குகள் ஒன்றையொன்று உணவாக்கி தான் தமது உணவு தேவகைள் பூர்த்தி செய்து வருகின்றன. ஒரு விலங்கின் உணவு தேவையின் நிமித்தம் இன்னொரு விலங்கு உணவாகிறது. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அந்த விலங்குகளிடமிருந்து தம்மை பாத்து காத்துக்கொள்ள எவ்வளவோ முயட்சி செய்கின்றன,

அதிலும் தமது குட்டிகளையும் குஞ்சுகளையும் ஏனைய விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாக்க ஒவ்வொரு விலங்கினங்களும் பறவைகளும் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றன. எப்படி இருந்த போதிலும் தம்மைவிட பெரிய விலங்குகளுக்கு சிறிய விலங்குகள் இரையாகி தான் ஆகவேண்டும்.

சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு சில விலங்குகள் அதிலிருந்து தப்பிக்கொண்டு செல்கின்றன. பொதுவாக தாய்மை என்பது எல்லா உயிர்களிடத்திலும் காணப்படும் ஒன்றாகும். தனது குட்டிகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று வருகின்ற பொழுது முன் நின்று தன்னை விட பெரிய விலங்குகளை எதிர்கொள்கிறது.

அந்த வகையில் காட்டில் நடக்கும் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களை இலகுவில் கண்டு கொள்ள முடியாது ஏனெனில் இவ்வகை காட்சிகள் அரியவகை கட்சிகளாகும், அப்படியான காணொளி ஓன்று இங்கு பகிரப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்சியில் என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *