குட்டிகளுக்கு நீச்சல் கற்றுக்கொடுக்கும் தந்தை நாய் !! வைரலாகி வரும் பாசப்போராட்ட காணொளி !!

விந்தை உலகம்

நீந்துவதற்கு கற்று கொடுக்கும் நாய் ….

தந்தை என்பவர் பிள்ளைகளுக்கு சரியான பாதையை வழிகாட்டுவார். பிள்ளைகள் கற்றுகொள்ளுவதற்கு சரியான வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுத்து சரி பிழைகளை உணர்த்திடுவது தந்தையின் கடமையாகும், இந்த பண்பு மனிதர்களிடத்தில் மட்டும் இல்லை பிற உயிர்களிடத்திலும் காணப்படுகிறது.

தற்பொழுது வைரலாகி வரும் குறித்த காணொளி ஒன்றில் தானுடைய குட்டி நாய்களுக்கு நீந்துவதற்கு பயிற்சியளிக்கும் நாய் ஒன்றின் வீடியோ தான் தற்பொழுது வைரலாகி வருகிறது, குறித்த இந்த காணொளியில் குளக்கரைக்கு அழைத்துச் செல்லும் தந்தை நாயானது அங்கு தன்னுடைய குட்டிகளுக்கு நீந்துவதற்கு பயிற்சி அளிக்கிறது.

அந்த குட்டிகளும் தந்தை நாய்க்கு பின்னாக ஓடிச்சென்று அந்த நாயின் வழிகாட்டலுக்கு ஏற்ப நீந்துகின்றன. குறித்த இந்த காட்சியானது செம்ம வைரலாகி இணையத்தில் பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோ காட்சிகள் கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது..

வீடியோ காட்சி ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *