கரடியை வைத்து மேஜிக் செய்த நபர் !! இ றுதியில் காத்திருந்த அ தி ர் ச் சி என்ன தெரியுமா ? வைரலாகும் காணொளி !!

விந்தை உலகம்

மேஜிக் செய்த நபருக்கு ….

தற்போதைய காலங்களில் அதிகமானவர்கள் வித்தைகளை செய்து மனிதர்களை வி ய க்க வைத்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக இவ்வாறு மேஜிக் செய்து வரும் நபர்கள் முன்னைய காலங்களில் பொருட்களை கொண்டு இவ்வாறான மேஜிக்களை செய்து வந்தார்கள். ஆனால் தற்போதைய காலங்களில்.

அதாவது தற்போதைய காலங்களில் மேஜிக் செய்வதற்காக இவர்கள் மிருகங்களை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைவதற்காக இவ்வாறு இவர்கள் மிருகங்கள் மற்றும் பறவைகளை கொண்டு மேஜிக் நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருகிறார்கள்.

இதற்காக இவர்கள் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை பழக்கி இவாறான நிகழ்ச்சிகளை செய்து வருவது வழக்கம் இவ்வாறு பழக்க வைத்து இருக்கும் விலங்குகள் எப்படித்தான் பழகிய குணம் இருந்தாலும் அவைகள் வெறும் ஐந்து அறிவுள்ள ஜீவன்கள் என்பதால் பல நேரங்களில் ஆ பத் தா க மாறி விடுவதும் உண்டு.

அப்படி தான் இங்கும் ஒரு நிகழ்வு ஒன்றில் நபர் ஒருவர் கரடியை வைத்து மேஜிக் ஷோ செய்து வருகிறார். ஆனால் இடை நடுவே ச டு தியாக அந்த கரடி தந்து குணத்தினை காண்பிக்கவே அங்கே சுற்றியிருந்தவர்கள் செய்வதறியாமல் தி கை த் து நிற்கிறார்கள்.

அந்த காட்சிகள் தற்பொழுது இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *