மண்ணை சாப்பிடும் அ தி சய மனிதன் !! தியாய் பரவும் அ தி ர் ச் சி காணொளி உள்ளே !!

விந்தை உலகம்

வித்தியாசமாக மண்ணை சாப்பிடும்….

உணவு என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் முக்கியமானது ஏனெனில் மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு உணவு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, அதே நேரத்தில் மனிதர்களுக்கு மனிதர் உணவு பழக்க முறைகள் வேறுபடுகின்றது. அதுமட்டும் இன்றி நாட்டு நாடும் இந்த உணவுகள் மாறுபடுகிறது.

பலர் பல வகையில் சில விடயங்களுக்கு அடிமையாகி இருப்பர். அதிலும் தாங்கள் உட்கொள்ளும் உணவை தவிர சில பொருட்களை உட்கொள்ளும் பழக்கம் இருக்கும். அதிகளவானவர்கள் சாப்பாட்டு பிரியர்களாக இருப்பார்கள்.

ஆனால் இங்கு ஒரு மனிதன் வி த்தியாசமாக நடந்துக்க கொள்ளும் உணவு முறை பலரையும் ஆ ச் ச ர் யப்பட வைத்துள்ளது. அதாவது அப்படி இங்கு ஒரு நபர் கடற்கறை மண்ணை உட்கொள்கிறார். ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து அசால்டாக வாயில் போ ட் டு சாப்பிடுகிறார்.

இது குறித்த காணொளியை நீங்களே பாருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *