இப்படியொரு அறிவாளி குழந்தைகளை இதுவரை பார்த்திருக்க மாட்டீங்க !! இளைஞருக்கு பாடம் புகட்டிய வைரல் காட்சி !!

விந்தை உலகம்

இப்படியுமொரு அறிவாளி குழந்தைகள் ……

தற்போதைய காலங்களில் அதிகளவிலான குழந்தைகள் அறிவாளிகளாகவும் புத்திசாலிகளாகவும் காணப்படுகிறார்கள். எங்கிருந்து இவர்களுக்கு இத்தகைய அறிவும் ஆற்றலும் வருகிறது என்று சிந்திக்கும் அளவுக்கு ஒவ்வொறுவருடைய நடவடிக்கைகளும் காணப்படுகிறது. அப்படி ஒரு காணொளி தான் தற்பொழுது வைரலாகி வருகிறது.

குறித்த இந்த காணொளியில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த சிறுமி ஒருவரை இளைஞர் ஒருவர் வாகனத்தில் ஏறி இருந்தமைக்காக குறித்த சிறுமியை அ டி த் து ள்ளா ர். இதற்கு சிறுமியும் அவரது தம்பியும் சேர்ந்து கொடுத்த த ண் ட னை செம்ம விரலாக பரவியுள்ளது.

அதாவது குறித்த அந்த வாலிபர் தன்னுடைய பைக்கை நி றுத்திவி ட்டு வெளியே சென்று திரும்பி வந்த பொழுது ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்த அந்த பைக்கில் ஏறி ஒரு சிறுமி விளையாடிக் கொண்டு இருந்தார்.

பைக்கை எடுக்க வந்த அந்த வாலிபர் க டுப்பில் குழந்தையை தலையில் அ டி த் து ள்ளார். இதற்கு குறித்த சிறுமியும், அவரது தம்பியும் சேர்ந்து கொடுத்துள்ள த ண் ட னை அனைவரையும் வயிறு வலிக்க சிரிக்க வைத்துள்ளது.

இதோ அந்த காணொளி கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *