சிறுவனுக்கு உதவி செய்து பலரையும் வி ய ப் பில் ஆ ழ் த் திய ஐந்து அறிவுள்ள வாத்து !! செம்ம வைரலாகி வரும் அ தி ச ய காட்சி !!

விந்தை உலகம்

ஐந்து அறிவுள்ள பறவையின் செயல் ….

மனிதனை மனிதனே மதிக்காது சென்று விடும் ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லோரும் பயணித்து கொண்டு இருக்கின்றோம். உதவி என கேட்கின்ற போதிலும் அநேகருக்கு உதவி செய்யும் மனாப்பான்மை போன்ற குணங்கள் இருப்பதில்லை. ஆனால் மனிதர்களுக்கு படம் புகட்டும் வண்ணம் வாத்து ஓன்று செய்யும் உதவி வைரலாகி வருகிறது,

தற்போதைய காலங்களில் விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் நல்லதொரு உறவு காணப்படுவதை அவதானிக்க முடிகிறது, மனிதர்களுக்கு பல விதங்களில் விலங்குகள் பறவைகளை உதவி செய்து வருகின்றன. அப்படி தான் இங்கே ஒரு காணொளியில் சிறுவன் ஒருவனுக்கு வாத்து ஓன்று செய்யும் உதவி பலரையும் வி ய ப் பில் ஆ ழ் த் தி யுள்ளது.

ஆறு அறிவு கொண்ட மனிதர்களே உதவி செய்வதற்கு யோசிக்கும் இந்த கால கட்டத்தில், ஐந்து அறிவுள்ள ஒரு பறவை செய்யும் உதவி சற்று வித்தியாசமானதாக தான் தோன்றுகிறது. குறித்த காணொளி ஒன்றில் சிறுவன் ஒருவருடைய செருப்பு ஓன்று ப ள் ள த்தா க்கில் வி ழு ந் து விட.

அந்த சிறுவனுக்கு உதவி செய்யும் வண்ணம் வாத்து ஓன்று செய்த செயல் தான் தற்பொழுது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி பலரையும் ரசிக்கும் வண்ணம் உள்ளது. குறித்த காணொளியின் வீடியோ காட்சி கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ ,,,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *