காதல் பெருகி கொஞ்சி குலாவும் குரங்கும் பூனையும் !! பலரையும் வி ய ப்பில் ஆ ழ் த்திய வைரல் வீடியோ !!

விந்தை உலகம்

பலரையும் சிந்திக்க வாய்த்த ஐந்து அறிவு ஜீவன்கள்….

தற்போதைய காலங்களில் எல்லாம் மனிதர்கள் ஒன்றுமையாக இருக்கிறார்களோ இல்லையோ விலங்குகளிடம் ஒரு ஒற்றுமை வந்துள்ளது என்று தான் சொல்லலாம். ஒற்றுமையும் புரிந்துணர்வும், மற்றவர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தும் குணங்களும் பொதுவாக மனிதர்களிடம் இருக்கும் ஒரு குணாதிசயம். ஆனால் இந்த பண்புகள் தற்பொழுது மனிதனிடத்தில் குறைந்து வருகிறது.

இதற்கு பதிலாக விலங்குகளில் பறவைகளிடத்தில் இந்த குணாதிசயங்களை நாம் காண முடிகிறது என்பதற்கு இந்த காணொளி ஓரியு சான்றாக உள்ளது. ஏனெனில் இயல்பாகவே விலங்குகள் இனத்திற்கு இனம் வேறுபட்டனவாகவும், இனங்கள் அடிப்படையில் பிரிந்து வாழும் தன்மை உடையன. ஏனைய விலங்குகளுடன் பறவைகளுடன் ஒன்றுமையாக இருப்பதில்லை.

காரணம் அதுவே ஐந்து அறிவு ஜீவன்களிடடம் காணப்படும் இயல்பான குணங்கள் ஆனால் தற்போதைய காலங்களில் இந்த நிலைமை மாறியுள்ளது என்று தான் சொல்லலாம். இங்கு ஒரு குறித்த காட்சியில் குரங்கு ஒன்றும் பூனை ஒன்றும் இணைந்து அன்பினை பரிமாறி கொள்ளும் காட்சி பலரையும் வி ய ப்பில் ஆ ழ் த்தியுள்ளது.

சாதாரணமாக மனிதர்களால் கூட இப்படி ஒன்றுமையாக இருக்க முடியாது ஆனால் எப்படி இந்த இரு ஜீவன்களும் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றன என்பது பலருடைய கேள்வியாகத்தான் உள்ளது. அந்த வைரல் காட்சிகள் கீழே உள்ள லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *