இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு செல்ல யாருக்கு தான் தைரியம் வரும் !! ஆனாலும் இங்கே நடக்கும் சம்பவத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கத்தான் வேண்டும் !!

விந்தை உலகம்

பலரையும் வி ய ப் பி ல் ஆழ்த்தும் இடம் ….

இந்த உலகம் வித்தியாசத்தினால் உருவானது இந்த உலகில் கோடிக்கணக்கான அ தி ச ய ங்களும் ர க சி யங்களும் பு தை ந்து கிடக்கின்றன அந்தளவுக்கு சுவாரசியமான ஒரு உலகம் தான் இந்த பூமி. பொதுவாக இயற்கையினால் உருவாகிய உலகமும் உண்டு, அதே நேரத்தில் மனித கண்டு பிடிப்புகளால் மனித மூளையின் காரணமாக உருவாக்க பட்ட இடங்களும் அ தி ச ய ங் களும் அநேகம் என்று தான் கூற முடியும்.

அதிகமான மக்கள் இவ்வாறான இடங்களை பார்வை விடுவதையும், இவ்வாறான இடங்களுக்கு சென்று வருவதையும் பொழுது போக்காகவும் கொண்டுள்ளார்கள், எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் சில இடங்களை பார்க்கின்ற பொழுதே தலை சுற்றத் தொடங்கி விடும் விடும் ஏனெனில் அந்தளவுக்கு சில இடங்களின் அமைப்பு காணப்படுவதனாலாகும்.

சில இடங்களின் தொகுப்பு தான் இங்கு காணொளி வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு அதிகமானவர்கள் சென்று இருக்க மாட்டார்கள் அதே நேரத்தில் அதிகமானவர்கள் இவ்வாறான இடங்களுக்கு செல்லுவதற்கு க ண் டி ப் பாக விருப்பம் தெரிவிக்க மாட்டார்கள்.

அதிகமானவர்கள் என்னதான் தைரியசாலிகளாக இருந்தாலும் சில இடங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அநேகருக்கு இருக்கும் தைரியமெல்லாம் காற்றோடு பறந்து சென்று விடும், அப்படியான ஒரு காட்சி கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, க ண் டி ப் பாக இந்த விடியோவை பாருங்கள்.

வீடியோ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *