சாதாரண பூச்சி என நினைத்ததால் வந்த வினை !! உலகையே உ.லு.க்.கிய கொ.டூ.ர.மா.ன பூ.ச்.சிகள், வைரலாகும் வீடியோ !!

விந்தை உலகம்

உலகையே உ.லு.க்.கி.ய பூச்சிகள் ….

எதிலுமே அ வ தா ன ம் இல்லாவிட்டால் பின்னர் அதுவே பிரச்சனையாக வந்து விடும், அநேக நேரங்களில் சின்ன விடயம் என யோசிக்காமல் இருப்பது பின்னர் ஆ ப த் தா க மாறிவிடுகிறது. சின்ன சின்ன விஷயத்திலும் மிகவும் க வ ன மாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இந்த உலகத்தில் நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அதிகளவிலான வி ஷ முள் ள பூச்சிகள் இந்த உலகில் உள்ளன.

இந்த உலகமானது அ தி ச ய ங் களாலும் வி த் தி யா ச ங்களாலும் நிறைந்துள்ளது. தற்பொழுது வைரலாகி வரும் காணொளி ஒன்றில் சாதாரண பூச்சிகள் என நினைக்கும் அதே நேரத்தில் பிரச்சனையை மட்டும் ஏற்படுத்த கூடிய பூச்சிகள் பற்றிய காணொளி ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

இந்த உலகமானது அ தி ச ய ங் களாலும் வி த் தி யா ச ங்களாலும் நிறைந்துள்ளது. தற்பொழுது வைரலாகி வரும் காணொளி ஒன்றில் சாதாரண பூச்சிகள் என நினைக்கும் அதே நேரத்தில் பிரச்சனையை மட்டும் ஏற்படுத்த கூடிய பூச்சிகள் பற்றிய காணொளி ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

அந்த வீடியோ காட்சிகள் கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *