யானையிடம் சிங்கிளாக சி க் கி க் கொண்ட இளைஞன் …. தப்பிக்க வழி தெரியாமல் தடுமாறும் வைரல் காணொளி .. இறுதியில் நடந்தது என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

சிங்கிளாக வந்த யானையிடம் …..

ஏனைய விலங்குகளை விட நேரடியாக மனிதர்களுக்கு சேதத்தை செய்யும் விலங்குகளாக இருப்பது யானைகள் தான். ஏனெனில் வீடுகளுக்கும் மற்றும் ஊர்களுக்கு வந்து பாரிய சே த ங் களை ஏற்படுத்தி விடும். அதே நேரங்களில் பயிர் செய்கை காலங்களிலும் ஊர் மனைகளுக்குள் வந்து யானைகள் செய்யும் அ ட் ட கா ச ங்கள் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு காணப்படும்.

ஏனைய விலங்குகளை விட விலங்குகளில் பெரிய உருவமாக இருக்கும் யானையை பார்க்கும் போது நிச்சயமாக எல்ல்லோருக்குள்ளும் ஒரு வித ப ய உ ண ர்வு ஏற்படுவது வழமையான ஓன்று தான். பல நேரங்களில் யானைகளின் குறும்புத்தனம் பலரை மகிழ்விக்கும். பார்ப்பதற்கே ப ய ங் க ரமாக இருக்கும் பெரிய உருவமான யானை உருவத்தில் பிறரை அ ச் சு று த்தும் தன்மை கொண்டது.

அதெ நேரங்களில் யானையிடம் தனியாக சி க் கி க்கொ ண் டால் அவர்களின் நிலைமை அவ்வ்ளோ தான். ஏனெனில் பொதுவாக யானை என்றாலே அவைகளை மனிதனுக்கு சே த த்தை ஏற்படுத்துபவை என்ற எண்ணம் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கும். அப்படி இருக்கும் போது குறித்த காணொளி ஒன்றில் தனியாக சென்று யானையிடம் சி க் கி ய நபர் ஒருவருடைய வீடியோ காட்சி இணையத்தில் பரவி வருகிறது. வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *