பலரையும் ஆ ச் ச ர் யத்தில் மூ ழ் க வைத்த காதல் ஜோடியின் அசத்தல் திறமை !! அப்படி என்னதான் செய்கிறார்கள் என்று பாருங்க !!

விந்தை உலகம்

காதல் ஜோடியின் செயல் ……

காதல் கண்ணை மறைக்கும் என்று பல மொழி கூறுவார்கள், அது அந்த காலம் ஆனால் தற்பொழுதெல்லாம் பல மொழி மாறி விட்டது, அதாவது காதல் மூளையையும் மறைகிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும், ஏனெனில் அந்தளவிற்கு இன்றைய தலைமுறையின் காதல் செயற்பாடுகள் காணப்படுகிறது.

காதல் என்றாலே கவி பாடும் காலம் கடந்து புதுமைகளை செய்துட்டு ட்ரெங்டிங் ஆகும் காதல் தான் தற்பொழுது வளர்ந்துள்ளது, தற்போதைய சமூக வலைதள பாவனை பலரையும் அதில் அடிமையாக்கி வருவதால், எதையாவது செய்து பார்கிர்ந்து விட வேண்டும் என்று இன்றைய சமூதாயத்தின் எண்ணம் உள்ளது,

இதற்காக புதிது புதிதாக எதை எதையோவெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க, அந்த வகையில் தான் தற்பொழுது ஒரு காதல் ஜோடியில் செய்த தில்லானா ஒரு செயல் பலரையும் சிந்திக்க வைத்துள்ளது, ஏனெனில் அந்தளவுக்கு அவர்க்ளின் செயல்பாடுகள் காணப்படுபவதே இதற்கான காரணமாகும்.

பொதுவாக நீர் நிலைகளில், குளங்களில் , ஆறுகளில் இன்னும் கூறுவதானால் நீச்சல் தடாகங்களில் பெல்ட்டி அ டி ப்பவர்களை பார்த்திருப்போம். அது சாதாரணமான நிகழும் ஒரு செயல் தான், ஆனால் இங்கு ஒரு காட்சியில் காதல் ஜோடிகள் இருவரும் இணைந்து மலை சரிவிலிருந்து அ டி த்த பெல்ட்டி பலரையும் வி ய ப் பி ல் ஆ ழ் த்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *