பலரையும் ஆ.ச்.சர்யப்பட வைத்த செயல் !! இப்படியெல்லாமா தி ரு ட முடியும் என கேட்க தோன்றும் காட்சிகள் !!

விந்தை உலகம்

என்னம்மா தி ரு டு றாங்கனு பாருங்க ………

எ தி ர் பார் க்காத நேரங்களில் ஒருவருக்கு தெரியாமல் எடுப்பது தான் தி ருட்டு, இன்றைய சூழலில் இத்தகைய தி ருட்டுகள் மிகவும் பெருகி விட்டன, நூதனமாக செயற்படுவதில் வல்லவர்கள் பலரும் பெருகி விட்டார்கள் என்று கூறும் அளவிற்கு தற்போதைய காலங்கள் காணப்படுகிறது. ஏனெனில் எப்படியெல்லாம் தி ருடுகிறார்கள் என்பது இன்று வரை பலருக்கு விடை காணமுடியாத ஒரு கேள்வி தான்.

சாதாரணமாக முன்னைய காலங்களில் தனியாக வெளியில் செல்ல முடியாத நிலை காணப்பட்டது. ஏனெனில் திருடர்களின் தொ ல்லை காணப்பட்டமையினால் வெளியில் தனியாக சென்றால் நம்மிடம் இருக்கும் நகை மற்றும் பணத்தினை ப றி த்து ம் தி ருடியும் சென்று விடுவார்கள் என்ற எண்ணம் காணப்பட்ட்து. ஆனால் இன்றைய காலத்தில் இது பரிமாற்றம் அடைந்துள்ளது என கூறலாம்.

ஏனெனில் தற்போது மக்கள் தனியாக செல்லும் நிலை உருவாகியுளளது, எந்த வித ப ய மு மின் றி தனியாக செல்வதற்கும் அதே நேரத்தில் பெண்கள் தனியாக நடமாடுவதற்குமான சூழல் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது, ஆனால் தற்போது தி ருட்டின் வடிவமும் மாற்றம் பெற்றுள்ளது என்றே சொல்லலாம். அதாவது தி ருடப்படுவது எப்படி என்று தெரியாத அளவிற்க்கு தற்போதைய மாற்றம் காணப்படுகிறது.

அந்த வகையில் இந்த காட்சியில் நடக்கும் செயலை பாருங்கள் அப்போது தானே உங்களுக்கும் இது நன்றாக புரியும். குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள்ளது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *