முதலையிடம் சி க்கி நீருக்குள் இழுத்து செல்லப்பட்ட gazelle…. பலரும் எ தி ர்பார்க்காத வகையில் நடந்தது என்ன தெரியுமா !!

வைரல்

நீருக்குள் இழுத்து செல்லப்பட்ட gazelle….

விலங்குகள் ஒன்றையொன்று உண்பதினாலேயே உயிர் வாழ்கின்றன. ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் அவைகளின் உணவு முறை வித்தியாசமானது, பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் உணவு முறை வேறு படுகின்றது. பொதுவாக விலங்குகள் வே ட்டையாடி தான் தமது உணவினை பெற்றுக் கொள்கின்றன. அநேக நேரங்களில் காடுகளில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு காணப்படும்,

ஆனால் தற்பொழுது வளர்ந்துள்ள இணையதள வளர்ச்சியினால் காடுகளின் எந்த மூலையிலும் நடக்கும் நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ளுவதற்கு தற்போதைய இணைய தளம் பெரிதும் உதவி புரிகிறது ஏனெனில் சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது, அதிகமானவர்கள் இவரது நிகழ்வுகள் விடீயோக்களை பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

அந்த வகையில் தற்பொழுது இணையத்தில் பரவி வரும் காணொளி ஒன்றில் முதலை ஓன்று gazelleவை பிடித்து இழுத்து நீருக்குள் செல்லும் காட்சி வைரலாகி வருகிறது, ஆனாலும் நீரின் உள்பகுதி வரை சென்றாலும் முதலையிடமிருந்து மீள்வதற்கு gazelle செய்த முயற்சி பலரையும் வி ய க்க செய்துள்ளது.

தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத் தொடங்கியுள்ளது.
குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *