ரோமோ ஜூலியாட் காதலையும் மிஞ்சிய சூப்பர் சீன் !! வாத்து குட்டியுடன் ரோமன்ஸ் செய்யும் குரங்கு குட்டி !!

வைரல்

ரொமான்ஸில் கலக்கும் குரங்கு குட்டி ……

மனிதநேயம், இரக்கம், பாசம் ஆகியவற்றை குறிக்கும் ஒரு நல்லொழுக்கமே அன்பு எனப்படுகிறது. அன்பு பல்வேறு வகையான உணர்வுகளையும் அனுபவத்தையும் குறிக்கிறது. மற்ற மனிதர்களிடம் அல்லது விலங்குகளிடம் சுயநலமின்றி செலுத்தப்படும் கருணை மற்றும் பாசமுள்ள செயல்களையும் அன்பு என்று விவரிக்கலாம். இந்த உலகத்தில் வாழும் நாம் அனைவரும் ஒரு புரிதலின் அடிப்படையிலயே வாழ்ந்து வருகிறோம்.

அந்த புரிதல் தான் அன்பு என நான் சொன்னால் உங்களில் எத்தனை பேர் இதனை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள்? அன்பே காதல், காமம், பாசம், நேசம், கோபம், கருணை, இரக்கம் என அனைத்துமாய் இருக்கிறது ஒருவன் தன் தாயின் மீது கொண்ட அன்புக்கும், தன் காதலியிடம் கொண்டுள்ள அன்புக்கும், அவன் ஒரு வகையான உணவின் மீது கொண்டுள்ள அன்புக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்து கொள்வதால் அன்பின் ஒரு சில பரிமாணங்களை உணரலாம்.

பொதுவாக அன்பு என்பது ஒரு வலுவான ஈர்ப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட உறவுமுறை இணைப்பின் உணர்வைக் குறிக்கிறது. ஒரு காதலன் காதலிக்கு இடைப்பட்ட புரிதலின் அடிப்படையில் எழும் அன்பே காதல் ஆகும் ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இடைப்பட்ட புரிதலின் அடிப்படையில் எழும் அன்பே காமம் ஆகும். கடவுளுக்கும் நமக்கும் இடைப்பட்ட புரிதலின் அடிப்படையில் எழும் அன்பே பக்தி ஆகும்.

இந்த அன்பின் வெளிப்பாடாக தான் இங்கே குறித்த குரங்கு மற்றும் வாத்து குட்டிகளின் செயல்பாடுகள் அமைந்துள்ளன. அந்த வீடியோ காட்சிகளை நீங்களும் பாருங்கள்……\
வீடியோ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *