கெட்ட சக்திகளை அ டி த்து வி ரட்டும் செம்பு மோதிரம்! மருத்துவர்களையும் மிஞ்சிய மருத்துவம் என்ன தெரியுமா !!

ஆன்மீகம்

மருத்துவர்களையும் மிஞ்சிய செம்பு மோதிரம் ……

பொதுவாகவே உலோகங்களுக்கு நோய்களைக் குணப்படுத்தும் தன்மை அதிகம்.அந்த வகையில் செம்பு மோதிரத்தை அணிந்து கொண்டால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் தீரும் என்று அறிந்து கொள்ளலாம். ஜோதிர சாஸ்திரப்படி செம்பு மோதிரம் வீட்டில் உள்ள கெட்ட சக்திகளையும் வி ர ட்ட உதவும். பொதுவாகவே உலோகங்களுக்கு நோய்களைக் குணப்படுத்தும் தன்மை அதிகம்.

உலோகங்களில் மிகவும் பழமைவாய்ந்த தாமிரம் இ ர த் த த்தை சுத்தம் செய்வதோடு, நோய் எ தி ர் ப்புசக்தியையும் அதிகரிக்கும். தாமிரத்தால் ஆன பாத்திரத்தில் சாப்பிட்டாலும்கூட நோயெதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். காப்பர் மோதிரம் கிருமிகளிடம் இருந்தும் நம்மைக் காக்கும் எனச் சொல்லப்படுகிறது. செம்பு மோதிரம் உடலில் நச்சுத்தன்மை அதிகரிப்பதைத் தடுப்பதோடு,

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தையும் வலுப்பெறச் செய்யும். செம்பு மோதிரம் அணிவது வீட்டின் வாஸ்துவை சிறப்பாக மாற்றும். வீட்டுக்குள் நேர்மறை சக்திகளையும் இது அதிகரிக்கும். செம்பு மோதிரம் அணியும் போது சூரிய திசை செய்யும் சில கெடுதல்களையும் அதுதடுக்கும். உடல் வெப்பநிலையை சீராக வைப்பதோடு, செம்பு மோதிரம் கோ ப த் தை யும் கட்டுப்படுத்தும். செம்பு மோதிரம் உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை,

வேலையில் இருக்கும் தடைகளையும் விலக்கும்.வாழ்வை ஒரே இடத்தில் பிடித்துப்போ டு ம் சூர்ய மகாதசாவின் பா தி ப் பு களையும் இது குறைக்கும். உடல் வீக்கம், இ ர த் த அழுத்தத்தை சமநிலையில் வைத்திருப்பதிலும் செம்பு மோதிரம் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. அ டி க் கடி வரும் தலைவலிக்கும் செம்பு மோதிரம் வே ட்டு வைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *