யாரு சொன்னது மாடுகளுக்கு ஐந்து அறிவு என்று !! மனிதர்களையும் மிஞ்சிய மாடு ஒன்றின் வீரம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா !!

வைரல்

கிணற்றுள் விழுந்த மாடு ……..

கடவுளின் படைப்புகளில் மனிதன் சற்று வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறான். சிந்தித்து செயலாற்றும் ஒரு அறிவை மனிதன் கொண்டிருப்பதனால் நாள்தோறும் புதிய பல விடயங்களில் தானி ஈடு படுத்தி நாள் தோறும் வளர்ச்சியில் முன்னேறி வருகின்றான். அந்தளவிற்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் வளர்ந்து வருகிறது. ஆனால் இன்று மனிதனை போல புத்திசாலிகள் என ஐந்து அறிவுள்ள விலங்குகளும் தம்மை நிரூபித்து வருகின்றன.

அறிவாளிகளும் படைப்பாளிகளும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வரும் நவீன உலகில் நாமெல்லாரும் வாழ்ந்து வருகின்றோம், ஒவ்வொரு நாளும் உலகில் மூலையில் எங்காவது ஒரு புதிய நிகழ்வுகள் உருவாகிய வண்ணம் தான் உள்ளன, ஆனால் இன்றைய சூழலில் அதை அறிந்து கொள்வது சற்று சிரமாக உள்ளது, ஏனெனில் இன்றைய இணையம் பறந்து விரிந்துள்ளது.

அடு மட்டும் இன்றி சாதாரணமாக சின்ன சின்ன விடயங்கள் கூட இன்று அநேகருக்கு தெரியாத விடயங்கள் ஆகி விட்டன. இதை வைத்து இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுமா, இது நமக்கு தெரியாமல் பொய் விட்டதே என்று சிந்திக்கும் அதே நேரம் எப்படி இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறார்கள் என்று வியக்கும் அளவிற்கு உலகம் வளர்ந்து வருகிறது.

மனிதர்களையும் மிஞ்சிய மாடு ஒன்றின் வீரம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ? தற்பொழுது இணைய தளங்களில் செம்ம வைரலாகி வருகிறது இந்த ஐந்து அறிவுள்ள மாடு. ஆனால் அதனுடைய செயல்பாட்டை சற்று பாருங்க ….

வீடியோ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *