பலரையும் வி ய ப்பில் ஆழ்த்தும் இளம்பெண்ணின் அதிசய கண்டுபிடிப்பு !! இணையத்தில் வைராலகி வரும் காட்சி !!

வைரல்

இளம்பெண்ணின் அதிசய கண்டுபிடிப்பு ….

அறிவாளிகளும் படைப்பாளிகளும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வரும் நவீன உலகில் நாமெல்லாரும் வாழ்ந்து வருகின்றோம், அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய கால பெண்களின் வளர்ச்சி மிக அதிகம் என்றே கூறலாம். ஒவ்வொரு நாளும் உலகில் மூலையில் எங்காவது ஒரு புதிய கண்டு பிடிப்பு உருவாக்கிய வண்ணம் தான் உள்ளன,

ஆனால் இன்றைய சூழலில் அதை அறிந்து கொள்வது சற்று சிரமாக உள்ளது, ஏனெனில் எண்ணற்ற கண்டு பிடிப்புக்கள் நாள்தோறும் வந்த வண்ணம் தான் உள்ளன. இந்த பங்களிப்பில் பெண்களுடைய பங்கு அதிகம் என்று கூறும் அளவிற்கு சமூக மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அடு மட்டும் இன்றி சாதாரணமாக சின்ன சின்ன விடயங்கள் கூட இன்று அநேகருக்கு தெரியாத விடயங்கள் ஆகி விட்டன. இதை வைத்து இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுமா, இது நமக்கு தெரியாமல் பொய் விட்டதே என்று சிந்திக்கும் அதே நேரம் எப்படி இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறார்கள் என்று வியக்கும் அளவிற்கு உலகம் வளர்ந்து வருகிறது.

கடவுளின் படைப்புகளில் பெண்கள் சற்று வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறாள். சிந்தித்து செயலாற்றும் ஒரு அறிவை பெண்கள் கொண்டிருப்பதனால் நாள்தோறும் புதிய பல விடயங்களில் தானி ஈடு படுத்தி நாள் தோறும் வளர்ச்சியில் முன்னேறி வருகின்றாள். அந்தளவிற்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் வளர்ந்து வருகிறது.

வீடியோ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *