பலரையும் க ண் க ல ங்க செய்த காணொளி …. இப்படியெல்லாம் மனிதர்களை இருப்பார்களா என சிந்திக்க வைக்கும் சம்பவம் !!

வைரல்

இறுதியில் நடந்த திருப்பம் ……

இந்த பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வித்தியாசமானது ஆறு அறிவுள்ள மனிதனாகவும் , ஐந்து அறிவுள்ள விலங்குகளுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தின் மத்தியில் பொறுமை என்பது ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் பொதுவாகவே காணப்படுகிறது. இன்றைய நவீன உலகம் பல மாற்றங்களையும் வித்தியாசங்களையும் நோக்கி பயணித்தது கொண்டு இருக்கிறது, ஏனெனில் பாரம்பரியம் என்கிற ஒன்றை தாண்டிச் செல்லும் வண்ணம் தற்போதைய உலகில் பல மாற்றங்களை சந்தித்து வருகின்றோம்.

அதே நேரத்தில் தபோதைய சூழலில் மனிதர்களின் சிந்தனை வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது, ஆறு அறிவுள்ள மனிதர்களின் சிந்திக்கும் திறனும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டு தான் செல்கிறது.
ஆரம்ப காலங்களில் இருந்த மனிதனின் மனநிலைக்கும் தற்போதைய மனிதர்களின் மனநிலைக்கும் உள்ள இடைவெளி மிக தூரம் என்று தான் சொல்ல முடியும்.

பிற உயிர்கள் மீது இரக்கம், அன்பு, பரிவு இல்லாதவர்களாக இன்று அநேகரை காணமுடிகிறது.
மனிதநேயம் என்பது இரக்கம், பாசம் ஆகியவற்றை குறிக்கும் ஒரு நல்லொழுக்கமே. மற்ற மனிதர்களிடம் அல்லது விலங்குகளிடம் சுயநலமின்றி செலுத்தப்படும் கருணை மற்றும் பாசமுள்ள செயல்களையும் அன்பு என்று விவரிக்கலாம். இந்த உலகத்தில் வாழும் நாம் அனைவரும் ஒரு புரிதலின் அடிப்படையிலயே வாழ்ந்து வருகிறோம்.

தற்பொழுது வைரலாகி வரும் காணொளியில் பலரையும் க ண் கல ங் க செய்யும் வகையில் இப்படியெல்லாம் மனிதர்களை இருப்பார்களா என சிந்திக்க வைக்கும்படி குறித்த சம்பவம் இடம் பெற்றுள்ளது. அந்த காட்சிகளை நீங்களே சற்று பாருங்கள்

வீடியோ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *