பார்க்குற நமக்கே அல்லு விடுது என்றால் எப்படித்தான் இதை செய்றங்கனு பாருங்க !! இவர்களின் திறமைக்கு நிச்சயம் பாராட்டி ஆகணும் !!

வைரல்

எப்படித்தான் இதை செய்றங்க ….

இயற்கையில் மனிதன் வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறான். அதாவது மனிதனின் சிந்தனை ஆற்றல் வித்தியாசமானது. நம் கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டவிதங்களில் செயற்படும் திறனையும் திறமைகளையும் தன்னகத்தே கொண்டவனாக மனிதன் காணப்படுகிறான்.
தற்போதைய மனித சமூகத்தின் செயற்பாடுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன.

இந்த இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தள வளர்ச்சியானது, பலருடைய வாழ்விலும் மாற்றங்களை கொண்டு வந்து விட்டன, பலரது திறமைகளையும், தனித்துவத்தையும் வெளிக்கொண்டு வருவதில் இணையத்தின் பங்கு முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. பொதுவாக அநேகர் கற்று கொள்வதற்கும் கற்று கொடுப்பதற்கும் இந்த இணையதளம் உதவுகிறது. அதே நேரத்தில் அறியாதவற்றை அறிந்து கொள்ளவும், உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகளை இருந்த இடத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ளவும் தற்போதைய இணைய வளர்ச்சி பெரிதும் பயனுள்ளது.

சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது,
எந்த இடத்திலும் நடக்கும் சுவாரசிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்வதற்கு தற்போதைய இணைய தளம் பெரிதும் உதவி புரிகிறது. அந்த வகையில் பார்க்குற நமக்கே அல்லு விடுது என்றால் எப்படித்தான் இதை செய்றங்கனு பாருங்க. தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத் தொடங்கியுள்ளது.

குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *