செல்பி எடுக்க சென்று பல்பு வாங்கிய இளம் பெண் !! யானையிடம் வம்பு பண்ணி வசமா மாட்டிக்கொண்ட வைரல் காணொளி !!

வைரல்

யானையிடம் வம்பு பண்ணி …..

ஓவர் சீன் உடம்பிற்கு நல்லது இல்லை என்று கூறுவார்கள், என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு அளவிற்கு மேலாக செல்லும் பொழுது எல்லாமே தலைகீழாக மாறிவிடுகிறது. விலங்குகள் எல்லாம் மனிதர்களுடன் இயல்பாக பழகக் கூடிய சுபாவம் கொண்டது தான். ஆனால் எல்லா விலங்குகள் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை, ஏனெனில் அதுவே விலங்குகளின் இயற்கையை சுபாவம். இது தெரியாமல் தான் மனிதர்கள் மா ட் டி க்கொள்கிறார்கள்.

பொதுவாக ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களை விட ஐந்தறிவு கொண்ட விலங்குகள் நடந்து கொள்ளும் விதம் சற்று வியப்பாகத்தான் இருக்கும். பொதுவாக இந்த விலங்கினங்கள் தமக்கு எதாவது ஆ ப த் து வந்துவிடுமோ என்று அ ச் சத்தில் தான் மனிதர்களை தா க் கு கி றது. சில விலங்கினங்கள் மனிதர்களிடம் அன்பாகவும், விளையாட்டாகவும் நடந்து கொள்வதும் நாம் அறிந்ததே.

இந்த காணொளியிலும் அப்படித்தான் விலங்குகள் மனிதர்களுடன் விளையாடுவதும், சில சமயங்களில் தா க் கு வ து போல் வரும் காட்சிகளும் பிரமிக்கும் வகையில் இருக்கிறது. செல்பி எடுக்க சேற்று பல்பு வாங்கிய இளம் பெண் யானையிடம் வம்பு பண்ணி வசமா மாட்டிக்கொண்ட வைரல் காணொளி பரவி வருகிறது.

தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *