ஒரு நிமிடம் வீட்டில் வளரும் இந்த செல்ல பிராணியை பாருங்க ! இதுவரை நீங்கள் கேள்வி பட்டிருக்க மாட்டீங்க !!

வைரல்

செல்ல பிராணியை பாருங்க ……

சுற்று சூழலுக்கு ஏற்ப உடல் வெப்பத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் தன்மையுடையனவாக பல விலங்குகளும் உயிரினங்களும் காணப்படுகிறது. எனினும் சில வகை பிராணிகள் அதிக மைய வெப்பநிலையைத் தாங்கிக்கொள்ளும் தன்மையுடையனவாக உலகில் காணப்படுகிறது. நீரிலேயே மூச்சுவிட்டு உணவுண்டு இனப்பெருக்கம் செய்து வாழும் உயிரினங்களும் உள்ளன. நாளுக்கு நாள் புதிய உயிரினங்கள் பற்றி கேள்விப்பட்டு வருகிறோம்.

பொதுவாக ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களை விட ஐந்தறிவு கொண்ட விலங்குகள் நடந்து கொள்ளும் விதம் சற்று வியப்பாகத்தான் இருக்கும். ஏனெனில் விலங்குகள் எல்லாம் மனிதர்களுடன் இயல்பாக பழகக் கூடிய சுபாவம் கொண்டது தான். இந்த விலங்கினங்கள் தமக்கு எதாவது ஆ ப த்து வந்துவிடுமோ என்று அ ச் ச த் தில் தான் மனிதர்களை தா க் கு கி றது. சில விலங்கினங்கள் மனிதர்களிடம் அன்பாகவும், விளையாட்டாகவும் நடந்து கொள்வதும் நாம் அறிந்ததே.

அநேக நேரங்களில் சில காரியங்கள் அதிகமானவற்றை தெரிந்து கொள்வதில்லை. ஆனால் இன்றைய நவீன உலகில் எல்லாமே நம் கைகளில் வந்துள்ளன என்று தான் சொல்லமுடியும் அந்தளவுக்கு இணைய பாவனை இன்று எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளது. இதன் காரணமாக என்னனென்ன தேவைகளோ அதனை இணைய தளங்களில் இருந்து அறிந்து கொள்ளமுடியும்.

ஒரு நிமிடம் வீட்டில் வளரும் இந்த செல்ல பிராணியை பாருங்க இதுவரை நீங்கள் கேள்வி பட்டிருக்க மாட்டீங்க. தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத் தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *