இப்படியொரு நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது … சிறுத்தைக்கும் முதலைகளுக்கும் நடந்த வைரல் ச ண் டை காட்சியை பாருங்க !!

வைரல்

சிறுத்தைக்கும் முதலைகளுக்கும்இடையில் ….

ஒவ்வொறு உயிரினங்களும் வித்தியாசமானவைகள் ஒவ்வொரு விலங்கினங்களின் உணவு முறைகளும் சற்று வித்தியாசமானது. அதே நேரத்தில் அடர்ந்து காட்டினுள் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறது. நம் கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட உயிரினங்கள் பற்றிய செய்திகளை நாளுக்குநாள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து அறியப்பட்டு வருகின்றன.

காட்டில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் மாறுபட்ட பண்புகளுடன் மாறுபட்ட சூழலில் வாழும் தன்மை கொண்டன. தற்பொழுது வைரலாகி வரும் காணொளி காடுகளில் எவ்வாறு உயிரினங்கள் தமது உணவு தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன என்பது பற்றி காணப்படுகிறது. பொதுவாக எல்லா விலங்கினங்களும் வேட்டையாடுவதும் மூலம் தான் தமக்கான உணவினை எடுத்துகொள்கின்றன இது தான் விலங்குகளின் உணவு தொடர்.

இவ்வாறு காட்டினுள் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் காடுகளில் பல ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் இடம் பெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, ற்போதைய இணைய வளர்ச்சி எந்த மூலையிலும் நடக்கும் சுவாரசிய நிகழ்வுகளை அறிந்துகொள்வதற்கு பெரிதும் உதவி புரிகிறது.


அப்படி காட்டினுள் இடம் பெற்ற காணொளி ஒன்று தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத் தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *