பாக்ஸிங் பழகி வந்த கங்காரூ போல இருக்கே !! மலை ஆடு ஒன்றுடன் வி னோ தமாக ச ண் டை செய்யும் கங்காரூவின் செயலை பாருங்க !!

வைரல்

வி னோ தமாக ச ண் டை செய்யும் கங்காரூ ….

இந்த பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வித்தியாசமானது ஆறு அறிவுள்ள மனிதனாகவும் , ஐந்து அறிவுள்ள விலங்குகளுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தின் மத்தியில் பொறுமை என்பது ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் பொதுவாகவே காணப்படுகிறது. பொறுத்தாரே பூமியாள்வார் என்னும் பல மொழியை நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கும் பெரியோர்கள் கூறுவதை கேள்விப்பட்டு இருப்போம். பொறுமை என்பது தமக்கு துன்பம் ஏற்படும் பொழுது உணர்ச்சி வயப்படாமலும்,

கோ ப ம் கொள்ளாமலும் இருக்கும் மனநிலை என ஒரு சாரார் கூறுவார்கள். அதாவது மற்றவர் தம்மை இகழும் போதும், நீண்ட தாமதங்கள் ஏற்படும் போதும், பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போதும், தொடர் துன்பங்கள் வரும் போதும், சில அ சா த ர ண சூழ்நிலைகளிலும் அமைதியாக இருக்கும் குணம் ஆகும். இந்த குணம் மனிதனை பல்வேறு உடல் நோய்களில் இருந்தும், மன நோய்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கிறது.

மனிதனும் விலங்குகளும் கொண்டிருக்கும் முடிவு செய்யும் திறமையைப் பற்றி ஆராய்ந்த போது, சிறிது நேரம் காத்திருந்தால் சிறிய நன்மை அடையலாம் என்றும், நீண்ட காலம் காத்திருந்தால் பெரிய நன்மைகளை அடையலாம் என கூறுவார்கள். அந்த வகையில் பாக்ஸிங் பழகி வந்த கங்காரூ போல இருக்கே என்று என்னும் வகையில் மலை ஆடு ஒன்றுடன் வி னோ த மாக ச ண் டை செய்யும் கங்காரூவின் செயலை வைரலாகி வருகிறது.

தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *