இ ரா ட்சத மீன் வேட்டையை பார்த்து இருக்கிறீர்களா !! ஆழ்கடலில் மா ட் டிக்கொண்ட மீனை என்ன செய்கிறார்கள் பாருங்க !!

வைரல்

ஆழ்கடலில் மீனை பிடித்து ….

இதுவரைக்கும் பதிவுசெய்யப்பட்ட அளவுகள் படி ஏறத்தாள 86 இலட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த பூமியில் இருக் கின்றன அந்த ஒவ்வொரு உயிரினமும் மாறுபட்ட பண்புகளுடன் மாறுபட்ட சூழலில் வாழும் ஒரு சில வகை உயிரினம் தான் எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும். மற்றதெல்லாம் பெரும்பாலானவர்களுக்கு தெரியாது சில உயிரினங்கள் மனிதர்கள் அரிதான நேரத்தில் மட்டும் பார்க்கக் கூடிய அரிய வகை உயிரினங்களாக அப்போது இருக்கும்.

ஆனால் மீன் என்பது அதிகமான மக்களால் விரும்பி சாப்பிடப்படும் உணவாகும். ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறது. எனினும் மீன்கள் சற்று வித்தியாசனமானவைகள். ஏனெனில் மீன்கள் மனிதர்களால் விரும்பி உண்ணப்படும் உணவாக இருப்பதும் ஒரு காரணமாகும்.

உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, எந்த மூலையிலும் நடக்கும் சுவாரசிய நிகழ்வுகளை அறிந்துகொ ள் வ தற்கு தற்போதைய இணைய தளம் பெரிதும் உதவி புரிகிறது ஏனெனில் சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது,

இ ரா ட்சத மீன் வேட்டையை பார்த்து இருக்கிறீர்களா ஆழ்கடலில் மா ட் டிக்கொண்ட மீனை என்ன செய்கிறார்கள் பாருங்க தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *