ஹா ர்ட் அ ட் டாக் ஏற்பட்டவர்களை மிளகாய்பொடியை வைத்து 60 செக்கன்களில் காப்பாற்றாலாம்! இப்படி செய்தால் மாத்திரம்..?

மருத்துவம்

கார்டியாக் அ ரெஸ்ட்(இ தய நி றுத்தம்) என்றால் என்ன? எப்படி அது ஹா ர்ட் அ ட் டாக்கிலிருந்து (மா ரடைப்பு) வேறுபடுகிறது?ஹா ர்ட் (heart.org) இணையதளத்தின் தகவலின்படி, கா ர்டியாக் அரெ ஸ்ட் என்பது உடலில் எந்தவொரு எ ச்சரி க்கையையும் காட்டாமல் தி டீ ரென்று ஏற்படுவது. இத யத்தில் ஏற்படும் மின் இடையூறுகள்தான், பொதுவாக, கா ர்டியாக் அரெ ஸ்ட்டுக்கு காரணம். இந்த இடையூறு, இத யத் துடிப்பில் ஆதிக்கம் செலுத்தி, அதன் நிகழ்வுத் தன்மையில் குறிக்கிடுகிறது. இது இ தய ர த் த ஓட் டத்தில் ஆதி க்கம் செலுத்தி, மூளை, இ தயம் மற்றும் உடலின் பிற பகுதிகளுக்கு ர த் தம் செல்வதை தடுக்கிறது.

கா ர்டியாக் அரெ ஸ்டால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அடுத்த சில நொடிகளில் தங்கள் சுயநினைவை இழக்கிறார்கள். சரியான நேரத்தில் சரியான சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், கா ர்டியாக் அரெ ஸ்ட் சில விநாடிகளில் அல்லது சில நிமிடங்களில் ம ர ணத்தை கொண்டு வரும்.

சரி ஹா ர்ட் அட் டாக் ஏற்பட்டவர்களை மிளகாய்பொடியை வைத்து 60 செக்கன்களில் காப்பாற்றாலாம்! எப்படி என்று பார்ப்போம். அதாவது காரமான மிளகாய் பொடியில் 90,000 கார யூனிட் (H.U. heat unit) இருப்பதாகவும், இதுவே ஹா ரட் அ ட்டாக் ஏற்பட்டவரை திரும்பவும் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வருகிறது.

ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்பொடியை மிதமான சுடு தண்ணீரில் நன்றாக கலக்கி குடிக்க வைக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர் நினைவுடன் இருந்தால் சிறிதளவு பொடியை விரல்களில் எடுத்து நாக்கின் அடியில் வைக்க வேண்டும். இது ஒரு முதலுதவி மருந்து போன்றது.

மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும். மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் இ ற ந்து விடாமல் இருக்க இந்த மிளகாய்ப்பொடி வைத்தியம் உதவும். இவ்வாறு செய்வதால் மா ரடைப்பு வந்தவர்களை உறுதியாகக் காப்பாற்ற முடியும் என்கின்றனர் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *