முதலை வாயை திறந்து சாப்பாடு கொடுக்கும் நபர் !! வேற லெவெலில் பரவி வரும் வைரல் பாருங்க !!

வைரல்

சாப்பாடு கொடுக்கும் நபர் …….

விலங்குகள் எல்லாம் மனிதர்களுடன் இயல்பாக பழகக் கூடிய சுபாவம் கொண்டது தான். இந்த விலங்கினங்கள் தமக்கு எதாவது ஆ ப த்து வந்துவிடுமோ என்று அ ச் சத்தில் தான் மனிதர்களை தா க் குகிறது. சில விலங்கினங்கள் மனிதர்களிடம் அன்பாகவும், விளையாட்டாகவும் நடந்துகொள்வதும் நாம் அறிந்ததே. பொதுவாக ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களை விட ஐந்தறிவு கொண்ட விலங்குகள் நடந்துகொள்ளும் விதம் சற்று வி ய ப்பாகத்தான் இருக்கும்.

மனிதர்களை போல அன்புடன் பழகும் இயல்பும் திறனும் விலங்குகளுக்கும் உண்டு, எவ்வாறு மனிதன் மற்றைய உயிர்களை நேசித்து பராமரித்து செயல்படுகிறானோ அதை போலவே அன்பினை செலுத்துவதிலும், மனிதர்களுக்கு உதவி செய்வதிலும் விலங்குகளும் தம்மால் இயன்ற பங்களிப்பை செய்து வருகின்ற அதே நேரம் மனிதர்களுடன் இணைந்து ஒன்றாக அன்பாக பழக கூடிய மாற்றம் தற்பொழுது விலங்குகளுக்கும் வந்துள்ளது.

ஆனால் அதிகமான விலங்குகளின் உணவாக மனிதன் காணப்படுகிறான் இதனால் மனிதர்களையும் உணவாக உட்கொள்ளும் விலங்குகளும் உண்டு. பொதுவாக முதலைகள் மனித இனத்திற்கு தீங்கை விளைவிப்பவையாகும், இவாறான உயிரினங்கள் பற்றிய செய்திகளை அதிகம் கேள்விப்பட்டு இருப்போம். ஆனால் இங்கு வித்தியாசமான நிகழ்வு பலரையும் ஆ ச் ச ர்யத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதாவது முதலை வாயை திறந்து சாப்பாடு கொடுக்கும் நபர் வேற லெவெலில் பரவி வரும் வைரல் பாருங்க தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *