இந்த நட்சத்திரத்தில் வீட்டில் ஒருவருக்கு இ ற ப்பு ஏற்பட்டால் !! ஆறு மாதங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா !!

ஆன்மீகம்

இந்த நட்சத்திரத்தில் வீட்டில் …

மனித வாழ்வு நிலையில்லாதது. பிறக்கும் எல்லா உயிர்களும் ஒரு நாள் இ ற ந்து தான் ஆகணும் பிறப்பு இ ற ப்பு என்பது மனித வாழ்வில் இரண்டராக் கலந்த ஒன்றாகும். இந்த உலகில் பிறந்த எல்லாருமே ஒரு நாள் இ ற க்க தான் போகின்றோம். யாராலும் தொடர்ச்சியாக இந்த உலகில் உயிர் வாழ முடியாது. ஆனால் ஒருவருடைய இ ற ப்புக்கு பின்னர் ஏனையவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான காரியங்கள் நடக்கும் என்பதைதான் இங்கு பார்க்க போகின்றோம்.

ஒருவருடைய வீட்டில் உள்ளவர்கள் அவிட்டம், சதயம், திஸ்சன் பூரட்டாதி, உத்திரட்டதி, ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் வரும் நாளில் யாரேனும் ஒருவர் இ ற ந்து விட்டால் 6 மாதம் அந்த வீட்டை பூட்டி வைக்க வேண்டுமாம். ஏனெனில் இ ற ந் த வர்களின் ஆ த்மா அந்த வீட்டை சுற்றி வருவதுடன், அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களையும் தன்னுடன் அழைத்து சென்றுவிடும் என்பது ஒரு ஐதீகமாக உள்ளது.

எனவே மேற்கண்ட நட்சத்திரங்களில் ஒருவர் இ ற ந்தால் அவர்களின் ஆ த்மா மீண்டும் அந்த வீட்டிற்கு வராமல், மேலோகம் சென்று விடவேண்டும் என்பதற்காக வீட்டு கூரையை பிரித்து அதன் வழியாக பி ண த்தை வெளியேற்றி சு டு கா ட்டிற்கு கொண்டு செல்வார்களாம். சிலர் வீட்டுக்கு வரும் வாசல் மறக்க வேண்டும் என சொல்லி வீட்டு பின்பக்க சுவரை உடைத்து அதன் வழியே கொண்டு செல்வார்களாம். இதனால் தான் இ ற ந்தவர்களுக்கு 16 ஆம் நாள் மந்திரம் சொல்லி கெ ட்ட ச க் தியை வெளியேற்றுவதற்காக காரியம் செய்யப்படுகிறது.

எனினும் மேற்கண்ட நட்சத்திரங்களில் ஒருவர் இ ற ந் தால் அந்த வீட்டை 6 மாதம் பூட்டி வைப்பது மிகவும் நல்லது என சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் உங்களுடைய வீடுகளில் இந்த மாதிரி இ ற ப்புக்கள் ஏற்படுகின்ற போது அவதானமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். அதிலும் ஒருவருடைய வீட்டில் உள்ளவர்கள் அவிட்டம், சதயம், திஸ்சன் பூரட்டாதி, உத்திரட்டதி, ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் வரும் நாளில் யாரேனும் ஒருவர் இ ற ந்து விட்டால் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *