உங்கள் வீட்டில் அதிர்ஷ்டம் வந்து சேர, செல்வம் பெருக வேண்டுமா !! எதையெல்லாம் பார்த்தால் பலன்கள் கிடைக்கும் !!

ஆன்மீகம்

உங்கள் வீட்டில் அதிர்ஷ்டம் வந்து சேர ……

நம்முடைய வீட்ட்டுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து சேர பலவித மான காரியங்களை செய்து வருவோம்.
வீட்டுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து சேர வேண்டும் என்பது நம் ஒவ்வொருவருடைய விருப்பம் ஆகும். ஆனால் நாம் பார்க்கும் காரியங்களில் கூட நம் வீட்ட்டுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? சிலரை மிகச் சாதாரணமாகப் பார்த்திருப்போம். ஆனால் திடீரென அதிர்ஷ்டம் கொட்டோ, கொட்டெனக் கொட்டிவிடும். அதன் பிண்ணனியில் சிலருக்கு உழைப்பு இருக்கும். பலருக்கு ‘அதிர்ஷ்டம்’ மட்டுமே காரணமாக இருக்கும். ஆம்..எதார்த்தமாக சில காரியங்களை நாம் பார்த்தால் அதிர்ஷ்டம் கொட்டோ, கொட்டென கொட்டும். அப்படியாயின் நாம் எதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று தெரியுமா வாங்க தெரிந்து கொள்ளுவோம்

யானையைப் பார்ப்பது = நாம் வெளியி,ல் புறப்பட்டு செல்லும் போது வழியில் எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கும் போது வழியில் யானையைப் பார்ப்பது அந்த பயணத்தை வெற்றியாக்கும். அப்படி யானையைப் பார்ப்பது நாம் வினாயகரையே பார்ப்பதற்குச் சமம். எதேச்சையாக வாகன எண்ணிலோ, வேறு ஏதோ வகையிலோ 7 என்னும் எண் நம்மைத் தொடர்ந்து வந்தால் அதிர்ஷ்டன் தேடிவரபோவதாக அர்த்தம்.

வானவில்லைப் பார்ப்பது= நாம் வெளியி,ல் புறப்பட்டு செல்லும் போது வழியில் வானவில்லைப் பார்ப்பதும் நம் வாழ்வில் செல்வத்தைத் தரும். பெண் பறவைகளைப் பார்த்தால் நம்மை நோக்கி அதிர்ஷ்டம் வரப்போவதாக அர்த்தம். அதே நம் வீட்டை நோக்கி வந்தால் பணம் வரப்போவதாக அர்த்தம். ஆமையைப் பார்ப்பது = வாழ்வில் எதார்த்தமாக ஆமையைப் பார்ப்பதும் அதிர்ஷ்டமாகும். ஆமை நீள் ஆயுளைக் குறிக்கும். இதையெல்லாம் எதார்த்தமாகப் பார்த்தால் உங்கள் வாழ்விலும் அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்…

பிறைநிலாவை = பிறைநிலாவைப் பார்ப்பதும் அதிர்ஷ்டம். நான்கு இதழ் கொண்ட புல் மிகவும் புனிதத்தன்மை வாய்ந்தது. இது வீட்டை கண் திருஷ்டியில் இருந்தும் காக்கும். இதேபோல் நம் வீட்டில் குருவி கூடு கட்டினாலும் அதிர்ஷ்டம் தேடிவரும் என அர்த்தம். வீட்டின் கதவில் குதிரை லாடத்தை தொங்கவிடுவது எதிர்மறை சக்தியை விரட்டி நேர்மறை சிந்தனையை அதிகரிக்கும்.

பால் குடிப்பதை= நாம் வெளியி,ல் புறப்பட்டு செல்லும் போது வழியில் புதிதாக பிறந்த கன்றுக்குட்டி தன் தாயிடம் பால் குடிப்பதைப் பார்ப்பதும் அதிர்ஷ்டம். இ றுதி ஊ ர் வலம் = நாம் வெளியி,ல் புறப்பட்டு செல்லும் போது வழியில் பி ரே த த்தையோ, இ றுதி ஊ ர்வலத்தையோ பார்ப்பது அதிர்ஷ்டம். இ றுதி ஊ ர் வ லத்தைப் பார்க்கும்போது கடவுளை வணங்கவேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *