நெ ரு ப்பு ராசியான மேஷம், சிம்மம், தனுசு ஆகியோரை பற்றி நீங்கள் அறிந்திராத முக்கிய பண்புகள் என்னென்ன தெரியுமா !!

ஆன்மீகம்

அறிந்திராத முக்கிய பண்புகள் ……..

செவ்வாய், சூரியன், குரு ஆகிய கிரகங்கள் ஆளக்குடிய மேஷம், சிம்மம், தனுசு ராசிகள் நெருப்பு ராசிகள் என அழைக்கப்படும்.தங்களை தாஙக்ளே நம்பக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்.அதாவது தன்னம்பிக்கை மிகுதியாக கொண்டவர்கள். வாழு, வாழ விடு என்ற தத்துவத்தைப் பின்பற்றக்கூடியவர்கள். அந்த வகையில் நெருப்பு ராசிகள் என அழைக்கப்படும் மேஷம், சிம்மம், தனுசு ராசிகள் குறித்த முக்கிய குண நலன்கள், தீய பண்புகள் குறித்து பார்ப்போம்.

நெருப்பு ராசியினர் இதயத்தில் எந்த ஒரு விருப்பமும் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள். சில சமயங்களில் மிகவும் வெளிப்படைத் தன்மையுடன் இருந்து சிக்கலில் சிக்கித்தவிப்பர். இவர்கள் உண்மையான மற்றும் நேர்மையானவர்கள் என்று நம்பப்படுகிறார்கள். தங்களை தாஙக்ளே நம்பக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். அதாவது தன்னம்பிக்கை மிகுதியாக கொண்டவர்கள்.

இவர்கள் எந்த ஒரு செயலையும் செய்து முடிக்க முடியும் என்ற அதீத நம்பிக்கையே இவர்களுக்கு சில நேரங்களில் பிரச்னையாக அமையக் கூடும். மற்றவர்களை விட ஆளுமையும், ஆதிக்கமும் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் கொண்டவர்கள். இதனால் தங்களிடம் வேலைபார்க்கும் வேலையாட்களிடமும், சக ஊழியர்களிடமும் சற்று ஆதிக்க பண்புடன் இருப்பார்கள்.

இவர்களிடம் உள்ள நல்ல பழக்கம் என்ன வென்றால் எப்போதும் லட்சியத்தை நோக்கி வாழக்கூடியவர்கள். அதே போல ‘வாழு, வாழ விடு’ என்ற தத்துவத்தைப் பின்பற்றக்கூடியவர்கள்.
மற்றவர்கள் சிறப்பான ஒரு செயலை செய்தால் அதை பாராட்டும் குணம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்கள் தவறான பழக்கங்கள், பொறாமையிலிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *