பில்லி சூனியத்தை ஓட ஓட வி ர ட்டும் கருடன் கிழங்கு பற்றி தெரியுமா !! பில்லி சூன்யத்தை பற்றி தெரியாத சில உண்மைகள் கட்டாயம் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க !!

ஆன்மீகம்

பில்லி சூனியத்தை பற்றி தெரியுமா ……..

பில்லி, சூன்யம் என்பது எம்மை எதிர்க்கும் சிலர், எமக்காக செய்யும் ஒரு thiiங்கான காரியமாகும். இந்த பில்லி,சூன்யத்தை பலர் நம்பாவிட்டாலும், இன்றும் இவற்றை பற்றி சிந்திக்கும் மக்கள் இருந்து கொண்டுதான் உள்ளனர். பில்லி,சூன்யத்தால் அவதியுறும் நபர்களுக்கு , ஆகாச கருடன் என்ற கிழங்கு உதவுமென கூறப்படுகிறது. ஆகாச கருடன் கிழங்கை கயிற்றில் கட்டி தொங்க விட்டால், ஆகாயத்தில் பறக்கும் கருடனைப் போலவே தோற்றம் அளிக்கும். மேலும் இது காற்றில் உள்ள ஈரத்தை ஈர்த்துக் கொண்டு உயிர் வாழும் சக்தியை வழங்குமென கூறப்படுகிறது. முளைவிட்டு கொடியாக படர்ந்து விடும் இந்த கிழங்கிற்கு சாகா மூலி என்ற பெயரும் உண்டு. இந்த கிழங்கில் சில அமானுஷ்ய சக்திகள் உண்டு.

வீட்டிற்கு ஏற்படும் திருஷ்டி, தோஷங்களை போக்கும் தன்மையை இது கொண்டது. மேலும் எதிரிகளால் ஏவப்படும் பில்லி, சூன்யம் போன்ற மாந்திரீக எதிர் வினைகளை ஈர்த்து, தன்னைத் தானே அழித்துக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. இதனால் வீட்டில் உள்ளவர்கள் மாந்திரீக thiiய விளைவுகளில் இருந்து விடுபடுவார்கள். அத்துடன் குறித்த கிழங்கிற்கு வி ஷத்தை முறிக்கும் ஆற்றல் உள்ளது. அத்துடன் இளைத்த உடலைத் தேற்றவும், உடலை உரமாக்கி சூட்டை தணிக்கும் குணமும் உள்ளது.

ஆகாச கருடன் என்ற இந்த கிழங்கை கயிற்றில் கட்டி தொங்க விட்டால் ஆகாயத்தில் பறக்கும் கருடனைப் போலவே தோற்றம் அளிக்கும். மேலும் காற்றில் உள்ள ஈரத்தை ஈர்த்து வாங்கி உயிர் வாழும் சக்தி கொண்டது. முளைவிட்டு கொடியாக படர்ந்து விடும்.இதற்கு சாகா மூலி என்ற பெயரும் உண்டு. இந்த கிழங்கில் சில அமானுஷ்ய சக்திகள் உண்டு. அதாவது வீட்டிற்கு ஏற்படும் திருஷ்டி, தோஷங்களை போக்கும் தன்மை கொண்டது.

மேலும் எதிரிகளால் ஏவப்படும் பில்லி, சூன்யம் போன்ற மாந்திரீக எதிர் வினைகளை ஈர்த்து தன்னைத் தானே அழித்துக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. இதனால் வீட்டில் உள்ளவர்கள் மாந்திரீக தீய விளைவுகளில் இருந்து காக்கப் படுவர்.பயன்கள்: இதற்கு விஷத்தை முறிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது. அத்துடன் இளைத்த உடலைத் தேற்றவும், உடலை உரமாக்கி சூட்டை தணிக்கும் குணம் கொண்டது.ஆனால் சித்த மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி சாப்பிடுதல் வேண்டும்.பாம்பு விஷங்கள், தேள், பூரான் போன்ற விஷங்கள் எளிதில் முறியும். பாம்பு கடித்தவருக்கு இந்த ஆகாச கருடன் கிழங்கை ஒரு எலுமிச்சை அளவு சாப்பிட்டால் வாந்தியும், மலம் கழியும். உடனே விஷமும் முறிந்துவிடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *