ஆ ச் சர்யப்பட வைக்கும் இ ரா ட்சத ராஜநாகத்தின் செயல் !! பாம்பின் வயிற்றில் இருந்து வெளிவந்த அதிசயம் என்ன தெரியுமா !!

வைரல்

பாம்பு என்றால் படையே அ ஞ்சும் என்பார்கள். ஏனெனில் பாம்பு கொ த் தி னால், அதன் வி ஷ த்தன்மை உடலில் ஏறி நமது உ யி ர் போய்விடும் என்பதுதான். பாம்புகள் என்றாலே நம்மை அறியாமலே அருவெறுப்பும் ப ய மும் வந்துவிடும். பாம்பை கண்டதும் அ டி த் துக் கொ ல் ல வோ ஒட்டம் பிடித்து செல்லவோ தான் செய்யுவோம். ஆனால் உலகில் உள்ள அனைத்து பாம்புகளுக்குமே க டி த் த தும் உ யி ர் போகும் அளவு அதிக வி ஷ த் தன்மை உள்ளது என்று சொல்லமுடியாது. ஒருவேளை வி ஷ த்த ன்மை இருந்தாலும், அது கொ த் தி னா ல் விரைவில் உ யி ர் போய்விடாது.
இந்த உலகில் காணப்படும் ஒவ்வொறு உயிரினங்களும் வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறது.

நம்முடைய சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்ட உயிரினங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து அறியப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் நாம் கண்டிராத கேட்டிராத சில வினோத உயிரினங்களைப் பற்றி கேள்விப்படுகின்ற பொழுது அவை நம்மை வி ய ப்பில் ஆழ்த்துவது இயல்பானதே, எனினும் நாம் அறிந்த ஒரு சில விலங்குகளின் செயல்பாடுகளும் சற்று நம்மை ஆ ச் ச ர் யப்படுத்திவிடும். அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த காணொளியை முழுமையாக பார்த்தால் உங்களை அ தி ர் ச்சி யில் ஆழ்த்தும் என்பது மட்டும் நிச்சயம்

இன்றைய உலகில் கிட்டத்தட்ட 86 இலட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த உலகில் வாழ்கின்றன.
இந்த பல்வேறு வகைப்பட்ட ஒவ்வொரு வகை விலங்குகளும் மாறுபட்ட பண்புகளுடன் மாறுபட்ட சூழலில் வாழும் தன்மை உடையன. அதாவது தமக்கென ஒரு சூழலை அமைத்து அதற்கேற்ப வாழும் இயல்புடையது. மக்களுக்கும் தெரியும் ஒரு சில வகை உயிரினங்கள் இருந்தாலும் அதிகமான உயிரினங்களின் செயற்பாடுகள் மக்களால் இலகுவாக நேரில் கண்டிட முடியாது.

உலகில் உள்ள உயிரினங்களில் ஒரு அற்புதமான ஒரு உயிரினம்தான் பாம்பு. மேலும் காடுகளின் பல்லுயிர் சமன்பாட்டுக்குப் பாம்புகள் மிக அவசியமான உயிரினம்.இத்தகைய பாம்புவின் விஷத்தைக் கொண்டு பல நாடுகளில் பல்வேறு நோய்களுக்கு மருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்களும் இன்றும் பாம்புவின் விஷத்தைக் கொண்டு பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அப்படி ஆராய்ச்சி செய்யப் பயன்படுத்தும் விஷங்கள் அனைத்தும், மிகுந்த வி ஷத்தன்மை கொண்ட பாம்புகளில் இருந்துதான் எடுக்கப்படுகிறது.

உருவத்தில் சிறியதாக இருந்தாலும் மற்ற உயிரினங்களை காட்டிலும் வலிமையானது. அவ்வாறு கருநாகம் அல்லது ராஜநாகம் என்று அழைக்கப்படும் பாம்பு வகையானது ந ச்சு பாம்பு வகைகளிலே மிக நீளமானது.இந்த பாம்புகள் பெரும்பாலும் மற்ற வகை பாம்புகளையே உணவாக உட்கொள்கின்றது. இவை ஒரு நாள் உணவு உட்கொண்டால் பல நாட்கள் உணவு இல்லாமலே உ யி ர் வாழும் தன்மை கொண்டது. இதன் விஷம் மிகவும் கொடியது.

இந்த ராஜநாகம் மற்ற வகை பாம்பு ஒன்றை உணவாக உட்கொண்டுள்ளது பிறகு அந்த பாம்பு ராஜநாகத்தின் வயிற்றில் இருந்து உயிருடன் வெளிவந்து வி யப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆ ச் சர்யப்பட வைக்கும் இ ரா ட்சத ராஜநாகத்தின் செயல் அதாவது பாம்பின் வயிற்றில் இருந்து வெளிவந்த அதிசயம் என்ன தெரியுமா !! அந்த அதிசய காணொளியை நீங்களே பாருங்க.

இதோ அந்த வீடியோ காட்சி தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *