பூஜையின் போது உடைக்கும் தேங்காய் அழுகி இருந்தால் அதிஷ்டமாம்!! தொடர்ந்து படியுங்கள் !!

ஆன்மீகம்

தேங்காயை நாம் அதிகமாக பூஜைகளுக்கு பயன்படுத்துவோம். இவ்வாறு நாம் தேங்காயை பயன்படுத்தும் போது, அது அழுகி இருப்பது, அல்லது கோணலாக உடைவது, அல்லது சிதறு தேங்காய் உடைக்கும் போது சுக்கு நூறாக உடைவது, மாற்றும் தேங்காயில் பூ வருவது இப்படி இது போன்ற அனைத்து விஷயத்திற்கும் நன்மை மற்றும் தீமைக்கான சகுனங்கள் உண்டு. இதை நாம் காலகாலமாக அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். ஏனெனில் தேங்காயில் இருக்கும் மூன்று கண்களில் முதல் கண் பிரம்மன், இரண்டாம் கண் லஷ்மி, மூன்றாம் கண் சிவன் என்று போற்றப்படுகிறது. அப்படி இருக்கும் தேங்காயை நாம் பயன்படுத்தும் போது, அது அழுகி இருப்பது, கோணலாக உடைவது, சிதறு தேங்காய் உடைக்கும் போது சுக்கு நூறாக உடைவது, தேங்காயில் பூ வருவது இது போன்ற 

 

அனைத்து விஷயத்திற்கும் நன்மை மற்றும் தீமைக்கான சகுனங்கள் இருந்தாலும் தேங்காயை நாம் பயன்படுத்தும் போதும் சரி அதை நாம் பூஜையின்போது உடைக்கும் போதும் தேங்காய் அழுகி இருந்தால், அது நல்ல அறிகுறி என்று கூறப்படுகிறது. நம்மிடம் அண்டி இருக்கும் தீய சக்திகள், பீடை, கண்திருஷ்டி போன்றவை அகன்று போவதற்கான ஒரு நல்ல அறிகுறி தான் அது என்று கூறப்படுகிறது.

 

 

தேங்காய் கொப்பரையாக இருந்தால் ,அவர்களின் வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது என்று அர்த்தமாகும். நாம் உடைக்கும் தேங்காயில் பூ இருந்தால், அது நமக்கு பணவரவு, நல்ல லாபம், எதிர்பாராத நல்ல விஷயங்கள் போன்றவை நடக்கும் என்பதை குறிக்கும் ஒரு நல்ல சகுனமாக கருதப்படுகிறது.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *