இ ற ந் தவ ர் கள் கனவில் வந்தால் பே ரா ப த்தா ? அதிர்ஷ்டமா?… பலருக்கும் அறிந்திராத உண்மை !!

ஆன்மீகம்

இன்றைய உலகில் காணப்படும் யாவுமே மாற்றத்தினை நோக்கி தான் பயணித்து கொண்டு இருக்கிறது, மாற்றம் மட்டும் தான் மாறாதாது என்று கூறுமளவிற்கு இன்றைய நவீன உலகத்தின் வளர்ச்சி முன்னேறி வருகிறது, இன்றைய காலகட்டத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய பல விடயங்களை இணைய தளங்களில் காணவும் அவதானிக்கவும் முடிகிறது. உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, எந்த மூலையிலும் நடக்கும் சுவாரசிய நிகழ்வுகளை அறிந்திட தற்போதைய இணைய தளம் பெரிதும் உதவி புரிகிறது ஏனெனில் சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது,

நம்மை விட்டு சென்றவர்களிடம் கனவில் பேசும் பழக்கம் இருக்கிறதா உங்களுக்கு சிலருக்கு தூ க் க த் தில் இ ற ந் து போனவர்கள் அ டி க் கடி வருவதுண்டு. அப்படி வருவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. தூ க் க த்தில் வருவதுதான் கனவு என பலரும் நினைக்கிறோம். ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி நம் ஆழ்மனது நம்மைத் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பதே கனவு ஆகும். அதில் சில புரிதல்கள் உள்ளது.நம் கனவில் தோன்றும் இ ற ந் த வர்களின் ஆத்மா சக்தி நிறைந்தவை.

நாம் தூ ங் காமல் விழித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது நமது கண், காது. மூக்கு,வாய், உடம்பு ஆகிய 5 புலன்களும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். அதனால் இந்த சக்தியை அப்போது உணரமுடியாது. அதேபோல் நாம் விழித்திருக்கும் போது நம் மனது எதையாவது சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும். இதனால் தான் கனவில் மட்டுமே ஆன்மாக்கள் வருகிறது. பொதுவாகவே இ ற ந் தவ ர்கள் உ யி ரு டன் இருந்த போது,

அவருக்கு நியாயமாக நாம் செய்ய வேண்டியதை செய்யவில்லை என நாம் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தாலும் கனவு வரும். சில நேரம் சிலரது இ ற ப் பால் நாம் அதிக ப த ட் டத் து க்கு உள்ளாகி இருந்தாலும் கனவுவரும். இதேபோல் இ ற ந் தவ ர்கள் தங்கள் சந்ததியைத் தொடர்புகொள்ள முயன்றாலும் கனவு வரும். உங்கள் உதவியோடு வேறு ஒருவருக்கு உதவவோ,

அல்லது பliவா ங் க வோ ஆன்மா நினைத்தாலும் கனவுவரும். அதுவே வயோதிகர் ஒருவர் உங்கள் வீட்டில் இருந்து அவர் இ ற ந் து உங்கள் கனவில் வந்தால் உங்கள் சந்ததியைப் காப்பாற்ற அவர் து டி ப் ப தாக அர்த்தம். ஆகையால், இ ற ந் த வ ர் கனவில் வந்தால் ப ய ப்ப ட மட்டுமே செய்யாதீர்கள். யோசியுங்கள். காரணத்தைத் தேடுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *