கணவன் கொ லை செய்யப்பட்ட 1 மாதத்தில் மருமகளை வி ஷம் வைத்து கொ ன்ற குடும்பத்தினர்… வெளியாகிய அ தி ர் ச் சிதகவல்

விந்தை உலகம்

மரணம் மற்றும் கொ லை கள் தற்போதைய காலங்களில் சர்வ சாதாரணமாகி விட்டது.  இன்று எங்கு பார்த்தாலும் கொ லை களும் ம ர ணங்களும் தான் ஒவ்வொரு நாளும்  நடை பெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றது. அதிலும் குறிப்பாக ஒரே குடும்பத்திற்குள்ளேயே இவாறான ச ம் பவங்கள் பல இடம் பெற்றுக்கொண்டு  இருக்கின்றது.   இவாறான சூழலில் இந்தியாவில் இன்னுமொரு சம் பவம் நடைபெற்றுள்ளது அதாவது க ணவன் கொ லை செய்யப்பட்ட 1 மாதத்திற்குள்  அவருடைய மனைவியை குடும்பத்தாரே வி ஷம் கொடுத்து கொ லை செய்த சம் பவம் அ தி ர்ச் சியை ஏற்படுத்தியுள்ளத்தோடு இணையத்தில் இவ் சம் பவம் பரவி வருகின்றது.

 

 

இந்தியாவின் பீகாரை சேர்ந்தவர் தான் மண்ணி குமார். இவருடைய மனைவி லலிதா தேவி(வயது 29).  கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அதாவது  ஒரு மாதத்துக்கு முன்னர் மண்ணி குமார் சில ம ர்ம நபர்களால் கொ லை செ ய்யப்பட்டு இ ற ந்தார்.

 

 

இதன் பின்னர்  மண்ணி குமாரின் ம ர ண த்தின் காரணமாக மண்ணி குமாரின் பெயரில் உ ள்ள காப்பீ ட்டு தொ கை ரூபாய்  15 லட் சம் லலிதாவுக்கு கொடுக்கப்பட இருந்தது.  இந்த சூழலில் லலிதா நேற்று வீட்டில் ம ர் ம மான முறையில் இ ற ந்து கிடந்தார். அவர் ச ட லத் தை பொ லி சார் கைப் பற் றி பி ரே  த பரி சோ தனை க்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

 

இது குறித்து லலிதாவின் சகோதரர் கூ றுகையில், லலிதாவு க்கு வரவேண்டிய காப்பீடு பண த் தை தாங்கள் அ ப க ரித்து கொள்ள அவர் கணவர் குடும்பத்தார் திட்டம் போட்டனர். அவரை தொடர்ந்து கொ டு மைப் ப டுத்தி வந்ததோடு, வாயில் வ லு க் கட்டா யமாக வி ஷ த்தை ஊற்றி கொ லை செய்துள்ளனர் என கூறியுள்ளார்.

 

இதை தொடர்ந்து பொ லி சார் லலிதாவின் மாமியார், மாமனார் உள்ளிட்ட 6 பேர் மீது வ ழ க் குப் பதிவு செ ய்து விசா ர ணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *