மனிதர்களை போலவே குறும்பு செய்யும் அறிவாளியான பூனையை பாருங்க !! பலரையும் வி யப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் அதிசய பூனையின் செயல் !!

வைரல்

இந்த உலகில் காணப்படும் ஒவ்வொறு உயிரினங்களும் வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறது. நம்முடைய சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்ட உயிரினங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து அறியப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் நாம் கண்டிராத கேட்டிராத சில வினோத உயிரினங்களைப் பற்றி கேள்விப்படுகின்ற பொழுது அவை நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துவது இயல்பானதே, எனினும் நாம் அறிந்த ஒரு சில விலங்குகளின் செயல்பாடுகளும் சற்று நம்மை ஆ ச் ச ர் யப்படுத்திவிடும். அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த காணொளியை முழுமையாக பார்த்தால் உங்களை அ தி ர் ச்சி யில் ஆழ்த்தும் என்பது மட்டும் நிச்சயம் இன்றைய உலகில் கிட்டத்தட்ட 86 இலட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இந்த உலகில் வாழ்கின்றன.

மனிதனை ஆ ச் சர்யப்படுத்துவதில் விலங்குகள் முக்கிய இடத்தை பிடிக்கின்றன, ஏனெனில் மனிதனால் சிந்திக்க முடியாத பலவற்றை இன்றைய நவீன கால விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் செய்து வருகின்றன, அதிகமாக இன்னும் மனிதனால் அறியப்படாத விலங்குகள் மற்றும் பறவை இனங்கள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன, அந்த வகையில் ஒவ்வொரு வீடுகளையும் கண்டிப்பாக ஒரு செல்ல பிராணியாவது ஆளுகை செய்யும்.

பலராலும் வீடுகளில் ஒரு செல்ல பிராணியை வளர்த்து வருவார்கள் இவ்வகையான விலங்குகளின் செயற்பாடுகள் அநேக நேரங்களில் மனிதர்களுக்கு ஆ ச் சர் ய த்தையும் வி ய ப்பை யும் ஏற்படுத்தி விடும் ஏனெனில் மனித மூளைக்கும் அப்பாற்பட்டு இந்த விலங்குகளின் செயல்திறன் காணப்படுவதே ஆகும். இந்த செல்ல பிராணியாக வீடுகளில் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை அனைவராலும் விரும்பப்படும் விலங்கு என்றால் பூனையை கூறலாம்.

குறித்த காணொளி ஒன்றில் பூனை ஓன்று செய்யும் செயல்கள் பலரையும் கவர்ந்து வருகிறது, தற்பொழுது குறித்த பூனையின் இந்த செயற்பாடுகள் மற்றும் குறும்புகள் அனைத்தும் தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள்ளது.

மனிதர்களை போலவே குறும்பு செய்யும் அறிவாளியான பூனையை பாருங்க !! பலரையும் வி யப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் அதிசய பூனையின் செயல் தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *